Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Lunds universitet plan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Plan för Wikipedia på Lunds universitet, skickat juni 2013

Syfte

Wikipedia är globalt världens femste mest besökta sida samt den sjätte mest besökta i Sverige. I april i år besökte ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning Wikipedia. Många upplever att Wikipedia är ganska tillförlitligt och att det framförallt finns mycket information att hämta där om diverse ting och förteelser. Så samtidigt som svenska Wikipedia läses av ungefär 2,5 miljoner personer så skrivs det av cirka 300 engagerade skribenter. Dessa personer besitter fantastisk kunskap men kan helt omöjligt veta allt om allt. Det behövs alltså människor som är kunniga inom sina områden och vilka kan bidra med just den kunskapen. Syftet med dessa kurser är tudelat; för det första för att genom Wikipedia utföra tredje uppgiften, och komma ut med den kunskapen till allmänheten, samt för det andra, för att bidra med sin kunskap till världens största uppslagsverk för att vara med och utveckla och förbättra den informationen som finns där.

Mål

Målet är att genom dessa kurser under hösten 2013 utbilda minst 30 forskare, doktorander samt kommunikationsansvariga i Wikipedia, med både dess tekniska och kulturella aspekter. Kursen ska förbereda dessa personer för att på ett konstruktivt och givande sätt kunna bidra till Wikipedia.

Vem kursen vänder sig till

Kursen vänder sig framförallt till doktorander och forskare men även de som arbetar med kommunikation på Lunds universitet och har ett intresse av att nyttja Wikipedia för att komma ut med information.

Sammanfattning av kursinnehållet

Under kursen går vi igenom de tekniska aspekterna av Wikipedia och hur man på enklast sätt skriver i uppslagsverket. De tekniska aspekterna är enkel wiki-formatering. Dessutom samtalar vi om kulturen på Wikipedia genom att titta på grundprinciperna och de sociala koderna på uppslagsverket. Under denna halvdag utrustas deltagarna med kunskap och förståelse nog för att kunna bidra samt förstå den kommunikation som konstant sker på Wikipedia.

Presentation av kursledare

Sophie Österberg är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och arbetar bland annat med högskolor och universitet i Sverige och globalt. Utbildningsprogrammet vilket drivs av utbildningsansvarig har ett enkelt syfte, att nyttja Wikipedia i utbildning.