Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Pedagogiskt centrum Malmö

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Använt som informationstext av CPI i Malmö

Under höstens skolmässor skrev någon på vår svarta tavla ”Wikipedia – det eleverna redan använder.” Vilket faktiskt kan antas stämma ganska väl. Det är Sverige sjätte mest besökta sida och attraherar ungefär tretusen personer i månaden som på något sätt bidrar till och är delaktiga i detta enorma grupparbete.

Det kan dock som pedagog vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till Wikipedia. Just för att alla skriver och kan bidra med sin kunskap, men också då med möjliga felaktigheter. Det är ingen idé att sticka under stol med att det faktiskt sker. Inte någon gång ibland, utan det klottras rätt friskt på Wikipedia. Men det fantastiska är att du antagligen väldigt sällan sett det. För att de som har en omtanke för och bryr sig om Wikipedia är så många fler att de helt frivilligt tar sig tid att städa upp Wikipedia. Medeltiden för uppstädning av klotter på Wikipedia är under en minut, så risken för att dina elever ska hinna se detta är tämligen liten.

Wikipedia är ändå inte perfekt, men det är fantastiskt! Det är fantastiskt just för att det finns så många aktivt frivilliga som upprät­thåller det de flesta av oss nyttjar i vardagen för att tillgodose oss information. Låt det dock inte avstanna där. Ta dig till att lära dig om Wikipedia och hur det fungerar, gärna tillsammans med dina elever. ­ Det är ganska troligt att de kommer nyttja det och läsa på Wikipedia även om du ber dem att inte göra det. Om inte annat för att det är vad­ som oftast kommer upp när man söker information på internet. Skulle det då inte vara bättre att förstå hur man kan se om en artikel på Wikipedia är pålitlig genom några få knep än att försöka be elever att inte nyttja det?

Se Wikipedia för den fantastiska resurs det är, om man lär sig förstå hur det fungerar och hur ni kan använda det tillsammans i klassrummet. Det är en stor grej att ens elever kan bidra med sin egen kunskap, sina fotografier, illustrationer och filmklipp till Sveriges sjätte mest besökta sida. Det kanske slår lite högre än att skoluppgiften hamnar i pedagogens byrålåda?

Att eleverna dessutom får ta ett ansvar för att diskutera med andra användare på Wikipedia kring relevans, källor och kunskapsskapande i stort gör att de växer och tar ansvar för den fakta de för vidare. Att potentiellt sätt kunna bli läst av miljonpublik brukar dessutom få de flesta elever att fungera mycket på sitt språkbruk och hur man uttrycker sig neutralt.

För att lära dig mer om Wikipedia, och speciellt hur du som pedagog kan nyttja och ta tillvara på denna pedagogiska resurs, finns en kostnadsfri webb-baserad kurs som du gör i din egen takt. Du får ett intyg efter godkänd och avklarad kurs ifrån Wikimedia Sverige, Wikipedias stödorganisation här i Sverige. Kursen hittar du på vårt fria universitet, Wikiversity, via denna länk;

http://sv.wikiversity.org/wiki/Wikipediakurs_f%C3%B6r_pedagoger


Ni får dessutom självklart gärna höra av er om ni har några frågor eller funderingar, är nyfikna på eller skeptiska till Wikipedia och dess användning i utbildning.