Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/RAU seminarium

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utkast till förslag på inbjudan för höst 2013 tillsammans med Rektorsakademin Utveckling.

Kunskap är makt. Hur får vi fler elever att uppleva att de besitter den makten?

Den XX XX klockan XX på XX

Varmt välkomna till en eftermiddag där vi talar om källkritik, hur man kan förhålla sig till Sveriges sjätte mest besökta sida, vem som bestämmer på Wikipedia, vad som kan tänkas vara relevant kunskap och mycket annat.


I mars 2013 besöktes Wikipedia av ungefär 2,7 miljoner människor här i Sverige. Det är i runda tal var fjärde invånare i vårt land. Hjälper då Wikipedia elever att ta nyanserade och välgrundande beslut? Beslut kring vem man kan tro på, vad man kan lita på, vad som är relevant kunskap. Att som individ uppleva att man har makt över sitt kunskapsintag, sitt kunskapsskapande samt ett kritiskt förhållningssätt är antagligen en av de viktigaste grundstenarna för en demokrati. Hur kan då förståelse för Wikipedia, dess maktfaktor och storlek, hjälpa pedagoger och skolledare att tillsammans med elever navigera i den strida ström av kunskap, information, reklam och annat som vi bombarderas av idag? Detta samtalar vi kring under denna eftermiddag där vi vill ge dig en djupare inblick i, samt större förståelse för Wikipedia som en del i vårt kunskapssamhälle.