Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/UR information

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Text till UR, för pedagoger som undrar över varför UR länkar till Wikipedia.

På Skolforum i år skrev någon på vår Wikipediavägg ”Wikipedia – vad eleverna faktiskt använder.” Det är nog ganska troligt att det stämmer. Wikipedia är den sjätte mest besökta sidan i Sverige. Det troligaste är även faktiskt att du som pedagog har nyttjat Wikipedia för att söka information om ett ämne eller kanske förstå ett nytt begrepp. Om Wikipedia kan man säga att det inte är perfekt. Men det är fantastiskt. Det är fantastiskt utav flera anledningar;

Kunskapen som är tillgänglig på Wikipedia är helt fri. Den kostar dig inget och är tillgänglig för alla. Det är helt enkelt ett projekt som främjar en god demokrati. En demokrati där alla har tillgång till kunskap vilket är en förutsättning för att kunna ta nyanserade och välavvägda beslut.

Det som skriv på Wikipedia är inte alltid sant. Men nästan alltid. På svenska Wikipedia skrivs ungefär 300 artiklar om dagen och 200 av dessa raderas, dagligen. Visst är det så att alla kan skriva vad som helst, men är det klotter eller felaktigheter tas det i snitt bort efter några minuter.

Det kanske är dags att våga sluta kämpa? Wikipedia används, och kommer troligen att fortsätta användas. En del pedagoger har börjat nyttja det till sin fördel. Låt det vara ett konkret verktyg för att diskutera källor, kritiskt tänkande och neutralitet i skrivande. Se det som din fantastiska möjlighet till ett verktyg som är fritt och tillgängligt, och som du kan bidra till för att förbättra tillsammans med dina elever.

Wikipedia är ju ingen pålitlig källa. Det verkar många övertygade om. Och det är det inte alltid. Men allt som oftast. Dock finns det ingen information eller fakta som inte borde skärskådas och problematiseras. Att Wikipedias faktabas bygger på många människor expertis, frivilliga engagemang, diskussioner och funderingar borde än mer säkerställa det som en bra utgångspunkt än ett problem som ska sluta användas.

Det finns ingen brist på kunskap idag. Snarare förmågan att kunna filtrera bland den information som faktiskt finns. Att nyttja Wikipedia och prata om det hjälper att utveckla den förmågan. Inte att ignorera det faktum att det faktiskt finns och används.

De pedagoger som aktivt använder Wikipedia med sina elever finner att eleverna utvecklar sin analytiska förmåga och att kritiskt kunna granska källor samt föra diskussioner om olika perspektiv på frågor i samhället.

Den kommunikativa förmågan utvecklas då elever lär sig att skriva för en diversifierad läsekrets och är tvungna att fokusera på att skriva så neutralt så möjligt. De tränas i att skriva tillsammans och att få direkt respons på sina texter samt att diskutera fram konsensus gällande hur artikeltexter ska utformas.

Den metakognitiva förmågan utvecklas. Wikipedia bygger på transparens och samarbete. Det gör att elever och pedagoger enkelt kan se och följa hur kunskap produceras och konsumeras samt föra dialoger om detta och vad det gör med själva kunskapsbegreppet.

IKT och socialt entreprenörskap utvecklas genom att låta elever nyttja Wikipedia tillsammans med dig som pedagog. Digital kompetens är en viktig byggsten tillsammans med förmågan att kunna hantera en föränderlig samtid och framtid. Wikipedia är ett fantastiskt verktyg för att låta eleverna bli bekväma att utveckla och acceptera konstant förändring och utveckling, samt framförallt, att bli aktiva deltagare i denna.

Låt oss vara ärliga mot oss själva. Elever använder Wikipedia. De kommer fortsätta använda Wikipedia även om du ber dem att leta källor annorstädes. Är det inte då bättre att du som pedagog ger dem verktygen att kunna hantera Wikipedia och andra källor? Att coacha dem i att lita till sitt eget förstånd och kunna förhålla sig till alla möjliga olika informationskanaler och flöden? För det är ju så vår samtid ser ut. Det ligger säkerligen i ditt intresse att vara med och forma demokratiska samhällsmedborgare. Dessa elever blir det genom att lära sig tänka kritiskt, genom att ha samtalat om källor tillsammans med någon som kan coacha dem i detta. Denna någon, det är du.