Projekt:Wikipedia utbildningsprogram 2012/Reserapport 2012-09-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Reserapport 2012-09-12

HUVUD

 • Resenär: Sophie Österberg
 • Eventuell medresenär: N/A
 • Resans ändamål: Att delta i EduWiki Conference 2012.
 • Rese-ID: 2012-08-28 (t ex beslutsdatum för resebeslut)
 • Resedatum: 2012-09-04 - 2012-09-06
 • Resebeslutfattare: Jan Ainali


RAPPORT

 • Lyssnade till Annie Lin, global WEP manager, som berättade om Wikipedia in Education i USA samt gav goda idéer om titulering av olika personer inom projektet där vi tidigare inte kommit till någon klarhet här ang. Wikipedia i utbildning. Vi skulle kunna kalla de elever som stödjer andra elever inom Wikipedia för Wikipediamentorer och då lämna Wikipediaambassadör till de 'kändisar' som stödjer WiU. Dessutom skulle professorer och lektorer som nyttjar Wikipedia kunna tituleras Wikidemiker. Alt. så är Wikipediamentorer lärare på högstadium/gymnasium och eleverna tituleras något annat.
 • Föreläsning utav Cornelia Trefflich, anställd på WMDE, som berättade om de tre olika spåren inom Tysklands utbildningsprogram. Högskolan, högstadium/gymnasium samt 'silverlinjen'. Intressant var detta om silverlinjen som vänder sig till äldre grupperingar i samhället för att tillvarata deras arbetslivs- och allmänna livskunskap. Väl värt att fundera på i Sverige i förlängningen. Hon berättade även om att de erbjuder Wikidemiker intensivkurs i Wikipedia innan varje terminsstart och att de har mobiliserat volontärer att göra detta över hela Tyskland. Väl värt att inspireras av. Hon berättade även att de två mest förekommande problemen som studenter upplevde var att de behövde mer teknisk hjälp vid användandet av Wikipedia, samt att de önskade att denna hjälp i högre grad var personlig och direkt snarare än digital. Detta är viktigt att ta med sig är till WiU i Sverige. Hur kan vi på bästa sätt mobilisera volontärer att driva intensivkurser? Samt se till att de elever & lärare som deltar får tillräckligt med tekniskt stöd och personlig kontakt?
 • Även en föreläsning av Leigh Thelmadatter som är lektor på Instituto Tecnologico y Estudios Superiores de Monterrey väckte tankar. Hon berättade om hur hon använder Wikipedia i Mexico för sina språkkurser. Det gav många intressanta idéer till SFI och Wikipedia projektet. Hon låter studenterna skriva om artiklar som de har ett personligt intresse av. De skriver på sitt modersmål men använder engelska Wikipedia för information och översättning. Hon finner att många elever är fast i att skriva argumentativa texter varpå hon först låter eleverna skriva precis en sådan för att sedan be dem skriva om den till en text vilken har en mer NPOV. Detta är för att studenterna tydligt ska se skillnaden på dessa texter samt bättre lära sig att bidra till Wikipedia med texter som har en NPOV. Leigh lär dessutom ut Wikipedia som en egen kultur, vilket är intressant och något som borde funderas på här. Det kanske är ett bra sätt för att inleda kurser och edit-a-thons för nybörjare, att introducera dem till kulturen Wikipedia, vilket ju är det som sker i nuläget men att detta kanske är än mer explicit. Leigh låter även studenterna arbeta på artiklar som är aktuella i nuläget. Leigh arbetar på IB och berättade att de där ska göra x antal timmar frivilligarbete vid sidan av sina studier, och hon har där fått skolan att bestämma att dessa frivilliga timmar ska ägnas åt Wikipedia. Är det samma för IB programmen här? I så fall värt att fundera på om det skulle kunna fungera likadant här.
 • Toni Sant, som är lektor på Hull University, pratade om hur man kan bedöma Wikipedia-arbete och använder själv: 20 % content 30 % understanding what needs to be done 40 % engagement level of engagement with WP community 10 % presentation quality. Kanske ska föreslå detta som en modell för WiU? Eller i alla fall ta med detta till lärare som underlag för fortsatt diskussion om hur man bäst bedömer uppgifter på Wikipedia.
 • Fabian Tompsett, ifrån WMUK, talade om framtidens utbildning och 'the content-free course' där man inte längre lär ut fakta utan sättet och vägarna för att själv kunna lära sig samt resonera och kritiskt granska all fakta som finns tillgänglig. Den fakta-fria skolan, eller kursen. Det är ett intressant tema som jag tagit upp med Per Falk för att möjligen diskutera detta på skolforum i oktober.
 • Diskussioner vid middagen var givande och rörde hur Wikipedia ska utvecklas för att vara attraktiv och nyttjas av de generationerna som kommer efter oss. Hur de som är barn idag kommer att se på Wikipedia och vad vi kan göra för att fortsätta se till att Wikipedia är en av de mest besökta sidorna globalt för de som kommer efter oss.
 • Många samtal rörde även hur lärare kan se Wikipedia som ett hot då deras lärarroll omdefinieras när de inte längre är givare av fakta utan coacher i elevernas egna läroprocess. Inga klara 'lösningar' på detta men intressant att delta i samtalen och vidare kunna fundera på hur denna barriär, eller rädsla, för Wikipedia i skolan kan minska.
 • Samtal med Annie Lin om vad de skulle göra annorlunda om de gjorde WEP idag. Största skillnaden handlade om att inte lansera WEP till så många universitet på så kort tid över med en så stor geografisk spridning. Det var mer kvantitet än kvalitet och svårt att mobilisera stöd och hjälp till dessa utspridda universitet. Hon föreslog därför färre lärosäten och mer stöd och interaktion med dessa ifrån både WMSE samt gemenskapen.

EVENTUELLA KOMMENTARER AV UPPFÖLJNINGSKARAKTÄR

 • Hålla fortsatt kontakt med både WMF och WMDE för att ta del av information om deras utbildningsprogram och dela tips och idéer, samt lyssna till vad vi kan lära oss ifrån dem och deras utbildningsprojekt.
 • Fortsätta dialog med Cornelia ifrån WMDE om anställd som kan komma och prata på FSCONS om deras utbildningsprogram.