Projekt:Wikipediaambassadörer 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Anmäl dig till att bli Wikipediaambassadör! Här är Wikipediakursen för Ambassadörer.
Sprid ordet om hur man kan bli Wikipediaambassadör! Tveka inte att berätta om att vi söker Wikipediaambassadörer!

Kort projektbeskrivning

Projektet handlar om att hålla utbildningsmaterial uppdaterat och tillgängligt för den som är intresserad.

Deltagare

I augusti anmälde sig en person till Wikipediaambassadörs-kursen och efter kontakt med WMSE, hänvisades hon till att i stället gå igenom träningsmaterialet för pedagoger på Wikipedia, med tanke på sin roll som lärare och ikt-pedagog. Det aktualiserar frågan om hur vi kan anpassa ambassadörsprogrammet till en svensk kontext, där det kan vara så att campus-kulturen ser annorlunda ut än den som ambassadörsprogrammet är tänkt för.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

4102 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 5 200 Beslut: Enligt FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Är ambassadörer och sprider information vidare
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 20 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4102 5 200 Ambassadörer ska leda till att minst en klass får en utmärkelse.Tidplan:

Projektet avvaktar nu för att se om de kontakter som finns leder till faktiska bidrag av några klasser innan året är slut. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-12 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Mindre uppdatering av innehåll i kursen för Wikipediaambassadörer och uppdatering av info på wikimedia.se
 • Stöttat Wikipedian på gymnasieskola för att hjälpa lärare och bibliotekarie med Wikipediaprojekt på skolan.
 • En skolbibliotikarie som fått insyn i Wikimini har presenterat det för sina kollegor, varav en är nu i färd med att låta elever börja skriva.
 • Dessa elever har under oktober börjat redigera Wikimini.
 • Gymnasieklassen som Ambassadören stöttar kommer att göra redigeringar under årsskiftet.
 • Ambassadörer är pedagoger och pedagoger är ambassadörer, det försvårar uppföljningen av projektet.
 • Amerikanskt koncept, det saknas en svensk kultur av liknande verksamhet.
 • Skolbibliotekarier och IKT-pedagoger kan vara nyckelpersoner.
 • Wikipediaambassadörsrollen i Sverige mår nog bättre av att användas vid behov än att vara ett projekt i sig.
 • Det kan vara bra med profilprodukter för att stärka vi-känslan.
 • Budget 5 200 kr
 • Aktuell 3 377,33 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: