Projekt:Wikipedian in Residence

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt:Wikipedian in Residence/Frivillig

Projektet går ut på att WMSE stödjer olika centrala organisationer att skaffa sig en Wikipedian in Residence. Vårt ekonomiska och praktiska stöd möjliggör att även mindre GLAM-organisationer kan få en WiR hos sig.

Måluppfyllnad

  1. I.2.1.
  2. S.2.1.
  3. S.4.2.

Möjliga GLAM-institutioner

Här listas GLAM-institutioner som WMSE gärna skulle jobba med för att inrätta en WiR (och som vi bedömer skulle behöva vårt aktiva stöd för att förverkliga det).

Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

Kan gå att samarbeta med Norskt Kulturråd samt WMNO för att täcka kostnaderna. WiR:en kan digitalisera samlingar, hålla workshops för personalen m.m. Bengt har redan inlett kontakter med Ájtte så de känner till oss vilket är en fördel! Tjänsten kanske kan delas med något norskt samemuseum.

Se även

Liknande projekt har genomförts av WMUK. Se: