Projekt:Wikipedian in Residence 2017/FAQ

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad är en Wikipedian in Residence?

En Wikipedian in Residence är en person som är duktig på Wikipedia och andra Wikimedia-projekt. Personen jobbar på en organisation under en viss tid och fungerar som en liason mellan organisationen och de volontärer som är aktiva på Wikimedia-projekten. Idén är att Wikipedian in Residence ska möjliggöra för organisationen att effektivt arbeta med Wikimedia-projekt.

Vad gör en Wikipedian in Residence?

En Wikipedian in Residence jobbar ofta med att:

  • Träna övrig personal på organisationen hur de kan arbeta.
  • Utveckla organisationens policies runt öppenhet.
  • Tillgängliggöra det fritt licensierade material som organisationen har.
  • Organiserar evenemang för att engagera aktiva volontärer i skapandet av för organisationen relevanta artiklar, bildmaterial m.m.

Vad gör en Wikipedian in Residence inte?

Vad är Wikimedia Sveriges roll?

Vad är inte Wikimedia Sveriges roll?