Projekt:Wikipedian in Residence 2017/Utbildning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lära ut Wikipedia till nybörjare

Den här sidan samlar nyttig och användbar information för erfarna Wikipediaanvändare att använda sig av i utbildningssammanhang med deltagare som är nya på Wikipedia.

Som workshopledare är det viktigt att vara lyhörd för deltagarnas frågor och behov och kunna leda utan att ta ifrån deltagarna möjligheten till att själva utföra praktiska moment. Det är viktigt att sätta rimliga förväntningar på vad nybörjare klarar av under första tillfället och inom den tidsram som finns.

Praktiska övningar

Här följer några praktiska övningar för att skapa engagemang och interaktion inom gruppen och med workshopledaren.


Synliggör Wikipediakunskapen

Vilka riktlinjer behöver en nybörjare veta om Wikipedia vid första början? Wikipedia har ett minst sagt rikt ramverk av policys och riktlinjer som kan verka överväldigande för den som lär sig om dem alla för första gången. Den här övningen bryter av mot att workshopledaren är den som berättar om riktlinjerna för deltagarna genom att workshopledaren istället hjälper till att samla och synliggöra den Wikipediakunskap som redan finns i rummet. Många har på förhand redan några saker som de känner till om Wikipedia och den här övningen hjälper till att lyfta fram det för att ge trygghet åt gruppen samtidigt som workshopledaren får ledtrådar till vilka behov deltagarna har.

Ta reda på deltagarnas förkunskaper och skapa engagemang genom att be samtliga deltagare i rummet turas om att säga en sak om vad de redan vet om Wikipedia och en sak som de vill veta om Wikipedia. Ett annat sätt att genomföra aktiviteten kan vara att deltagarna skriver ner sina två meningar enskilt och sedan delar med gruppen, eller gör det två och två. Rundan kan genomföras i samband med att alla presenterar sig i inledningen och kan sammanställas i tabellform på whiteboard eller blädderblock. Den första kolumnen kommer att lista påståenden, exempelvis Wikipedia är gratis, Wikipedia finns på många språk etc. medan den andra kolumnen kan bli en lista över frågor, Varifrån kommer pengarna? Vem bestämmer på Wikipedia? Får man skriva vad man vill? etc.

Detta vet jag redan om Wikipedia Detta vill jag veta om Wikipedia
... ...
.. ..

Försök att reda ut tillsammans om det som deltagarna redan vet också stämmer och använd det som de vill veta till att ge en introduktion till Wikipedia och hänvisa till att ni under de närmaste timmarna kommer att komma in på det närmare i de praktiska momenten. Det går sedan att använda listan över “vill veta” i slutet av träffen för att följa upp vad deltagarna tycker att de har lärt sig om Wikipedia, vilket passar extra bra om de är formulerade som frågor, "Vad vet du nu om vem som bestämmer på Wikipedia?", och det går att ringa in vilka frågor som inte känns besvarade eller om deltagarna spontant känner att de nu kan fylla på listan över vad de vet om Wikipedia efter utbildning så att den kan jämföras med vad som fanns i den kolumnen vid workshopens inledning.Senaste ändringarna första gången

Att visa och gemensamt titta på Wikipedias senaste ändringar ger nybörjare många aha-upplevelser. Det som är viktigt för workshopledaren att tänka på är att det är stor skillnad på hur den sidan enkelt kan bli läst och avkodad av den som är van användare av Wikipedia, jämfört med den som ser sidan för första gången. Att visa sidan där ändringarna loggas och ställa en allmän fråga "Vad tror ni att vi ser här?" kan få vissa deltagare att föreslå "diskussion" eftersom de läser flera länkar till användares diskussionssidor, vilket ju inte är samma sak som att sidan visar diskussioner. Det är också viktigt att flera gånger påpeka att sidan bara visar vad som händer på den aktuella språkversionen och att varje språkversion är ett community.

Ställ därför i stället mer styrda frågor som uppmärksammar deltagarna på rätt saker.

  • Kan du se att det finns tidsstämplar? Vad tror ni att varje rad med en tidsangivelse är för något?
  • Hur många tidsstämplar ser vi för den senaste minuten? Så, hur många gånger ändras (svenska) Wikipedia per minut? Vad tror deltagarna om andra språkversioner?

Ge din berättelse

Som erfaren Wikipedia-användare kan det passa bra att här berätta om hur du själv använder dig av senaste ändringarna. Vad letar du efter för information där och vad fångar din uppmärksamhet och varför? Vilka åtgärder använder du utifrån vad du ser ske via senaste ändringarna? Hade du själv någon idé om hur klotter hanterades på Wikipedia innan du själv blev aktiv användare?

Det är mer rimligt att deltagarna får en inblick i vilken funktion som senaste ändringarna fyller, än att de själva direkt efteråt själva kan läsa av all information som sidan har. När deltagarna själva utför redigeringar ges tillfälle att gå tillbaka till senaste ändringarna så att de ser hur deras redigering är synlig för andra.

Andra verktyg som visar Wikipedia i förändring

  • Listen to Wikipedia – ljud krävs, undertill på sidan finns även ett flöde.
  • Wikistream – observera att bakgrundsbilden tas från Commons senaste uppladdningar och passar inte alltid ditt sammanhang.