Projekt:Wikipedian in Residence 2017/Verktyg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Spåra, samla och redovisa

Den här sidan samlar nyttig och användbar information för erfarna Wikipediaanvändare att använda sig av i utbildningssammanhang med deltagare som är nya på Wikipedia. För att bättre kunna se alla framsteg som görs under ett event, i ett projekt, eller under ett längre samarbete med exempelvis en organisation är det viktigt att kunna samla in data över aktiviteter, innehåll och sidvisningar. Hur många bilder har laddats upp? Hur många visningar har artiklarna fått som vi har lagt ner tid på att förbättra? All den här informationen går att samla in manuellt, men det kan ta tid och det är lätt att missa att göra kontinuerliga uppföljningar över tid. Den manuella insamlingen kräver också vidare bearbetning för att kunna bli begriplig och visuell.

Den här sidan samlar därför ihop olika verktyg som har tagits fram specifikt för att underlätta överblicken och rapporteringen av olika Wikimedia-projekt. De används över hela världen inom många olika sammanhang, med universitet, i globala Wikipediakampanjer så som Art+Feminsim, i samarbeten med myndigheter som utförs av Wikipedian in Residence, och många fler.


250
250

Instrumentbrädan som sammanställer nästan allt

Instrumentbrädan för Program och event, ofta kallad "Dashboard", är ett kraftfullt verktyg för att spåra både aktivitet, innehåll och sidvisningar. Instrumentbrädan håller dessutom all information samlad på ett och samma ställe och ligger som ett lager över Wikimediaprojekten där redigeringarna utförs och man kan därifrån klicka sig in till den aktuella redigeringen på Wikipedia.

Instrumentbrädan kan användas så att den sätts upp i inledningen av ett projekt eller en kampanj. Den klarar inte att samla in visningsstatistik retroaktivt. De som är deltagare i projektet lägger till sig på sidan genom att klicka på länken eller genom att den som faciliterar sidan lägger till användarnamnen på dem som ingår i projektet eller eventet, eller båda. Det går också att utgå från innehåll och börja med att lägga till de artiklar som har identifierats som viktiga för projektet. Artiklarna kan läggas till som "available articles". I och med att projektets registrerade deltagare gör redigeringar så kommer dessa artiklar att automatiskt listas under "edited articles".

Exempel: Listade artiklar från Wikipedian in Residence på SBU.

Listan över artiklarna går sedan att sortera efter vilken som redigerats mest och efter vilka av artiklarna som har flest visningar.

Andra fiffiga egenskaper som instrumentbrädan har är att den sammanställer alla uppladdningar till Wikimedia Commons som deltagare i projektet har gjort och den visar deltagarnas senaste aktiviteter. Det man bör känna till dock är att redigeringar som genomförs inom ramen för instrumentbrädan inte dyker upp i realtid utan tar upp till 6 timmar att registreras. Därför är sidan inte helt lämplig för att visa resultat direkt i samband med ett event, för det passar exempelvis hashtagen bättre (se nästa avsnitt). Däremot är instrumentbrädan nästan ovärderlig när det kommer till att sammanställa mätetal och resultat dagarna efter ett evenemang eller i slutet av en längre projektperiod.


100
100

Hashtags för event

Det här verktyget heter Wikipedia social search och är ett bra stöd under och efter ett event. Det funkar både för att under själva eventet tillsammans se vilka ändringar som deltagarna gör, oavsett på vilken språkversion av Wikipedia det är och den kan också inkludera Wikimedia Commons.

Funktionen förlitar sig på att alla deltagare i ett event använder sig av en överenskommen hashtag som man skriver in i redigeringskommentaren när en redigering sparas. Den taggade redigeringen gör att den dyker upp i flödet för just den hashtagen och alla i rummet, och online, kan se vad som pågår i realtid.

Exempel: Resultat från #lund från ett event med Lunds universitet

Sökningen visar också en sammanställning överst med antalet redigeringar, ändrade sidor och bytes och även hur många olika språkversioner som ändrats.


100
100

Visningsstatistik för flera artiklar

Visningsstatistiken för artiklar är ofta ett viktigt inslag i att redovisa till samarbetspartner eller för att kommunicera utåt med. En visuell bild över visningsstatistik säger mycket om att läsare runt om i samhället har fått del av arbetet som har lagts på Wikipedia. Kunskapen kommer till användning och den fria tillgången är satt i verket.

Sidvisningsverktyget kommer man alltid åt via en artikels historik "Antal sidvisningar". Förutom att se statistik för en enskild artikel går att att skriva in upp till 10 artiklar i samma diagram. Diagrammet över artiklarna går både att ladda ner för att använda i annat material och det går att länka till den via permanent länk.