Projekt:Wikispeech 2016/Aktivitetslogg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

2016

 • Avtal undertecknat med STTS.
 • Sebastian Berlin anställd som ny utvecklare och han har satt sig in i projektet och börjat titta på utvecklingsmöjligheterna.
 • Kommunikation med WMF:s olika team om hur vi kan samarbeta. Det finns ett stort intresse och det verkar finna möjligheter för dem att hjälpa till.
 • Mängder av positiv mediauppmärksamhet runt projektet (i Sverige och internationellt). Över 60 stycken identifierade omnämnanden i media.
 • Flera organisationer har hört av sig för att se om de kan vara delaktiga på något sätt.
 • Hela planen är översatt och upplagd på mediawiki.org samt i stort sett färdigstrukturerad (och nedbruten i mindre uppgifter) på Phabricator. Phabricator är vårt huvudsakliga verktyg för att koordinera utvecklingen.
 • STTS har påbörjat aktiv utvecklingen på sina delar och de uppger att de är i fas med planen.
 • KTH har arbetat med att sätta upp en testspecifikation.
 • KTH har även inkluderat Wikispeech som ett centralt projekt i en rapport de skrivit till regeringen om utvecklandet av en samling svenska talteknologiresurser. Det kan innebära kommande finansieringsmöjligheter samt en förbättrad talsyntes för projektet.
 • Under ledning av KTH har vi utvecklat en artikel om projektet för en vetenskaplig konferens (som endast genomförs var tredje år och som är väldigt central för de som håller på med talsyntes). Artikeln antogs och presenterades på konferensen.
 • Några mock-ups för internt bruk har tagits fram så att det är lättare att se hur vi tänkt oss det hela.
 • KTH har forskat för hur uppläsningen skall kunna låta bättre.
 • Första etapprapporten har skickats in. Den andra är skriven men en del siffror från bokföringen saknas ännu.
 • PTS har indikerat att de är intresserade av att fortsätta stödja vårt arbete med Wikispeech. Främst har de intresse för en tal-till-text-lösning, som dock har stor överlappning.
 • STTS har påbörjat aktiv utvecklingen på syntesmotorn och av lexikonet, och de uppger att de är i fas med planen.
 • KTH har satt upp en testspecifikation och en testplan för att vi ska kunna få en kontinuerlig utvärdering av Wikispeech.
 • WMSE har satt upp grunden för spelaren, segmentering av texten och hur användaren kan navigera.
 • Nawar Halabis HTS-röst för arabiska släpps under en lämplig licens vilket möjliggör integrering i Wikispeech. Detta är ett gott exempel på den positiva påverkansmöjlighet som finns genom denna typ av större utvecklingsinitiativ av öppen programvara.

2017

1 januari - 13 mars

 • Ett par olika blogginlägg om Wikispeech har publicerats på WMF:s och Wikimedia Sveriges bloggar. https://blog.wikimedia.org/2016/12/20/wikispeech/ samt https://wikimediasverige.wordpress.com/2016/12/19/dr-nawar-halabi-den-arabiska-rosten-pa-wikipedia/
 • André och Sebastian deltog i Wikimedia Developer Summit i San Francisco från 9-13 januari och diskuterade där hur annoteringar kan fungera samt hur annoteringsdata kan lagras.
 • Etapprapport 2 har skickats in och godkänts av PTS.
 • Våra tankar och strukturer kring användningen av Phabricator har dokumenterats.
 • Fokus på utvecklingen har varit att få till de återstående funktionerna för spelaren så att vi kan testa den med brukare för feedback. Vi har arbetat med:
 • Spelare har aktiverats på en testwiki. Dokumentering saknas dock ännu.
 • STTS har fortsatt utveckla lexikonet samt en del mindre verktyg för rättning och för att okända ord ska kunna hanteras.
 • KTH har gjort en del användartester och har arbetat med emfasmarkering för att uppläsningen ska låta bättre.
 • Intervju om Wikispeech med tysk podcast som fokuserar på Open Source. Syftet var att öka kännedomen om projektet.
 • Vi har påbörjat en lista med vanligt förekommande frågor (FAQ). mw:Wikispeech/FAQ
 • Inledande kontakter har tagits med brukarorganisationer om möte för testning i april.
 • Ett levande dokument för att samla och koordinera våra rutiner kring mjukvarauutveckling har skapats (detta arbete har delvis även gjorts inom ramen för KÖK).
 • Etapprapport 3 har skickats in och godkänts av PTS.
 • Möte med PTS för avstämning. De är fortsatt mycket positiva. Vi kommer att kunna förlänga projekttiden till december och ett fortsättningsprojekt planeras (STTS och KTH är också positiva till förändringen).
 • Det här är ett exempel på hur Wikispeech troligtvis kommer att låta.

14 mars - 24 maj

 • Revidering av etapplanen har skickats in till PTS. Vi har skjutit in mer egenfinansiering under 2016 så att vi har mer att röra oss med under 2017. Vi förlänger samtidigt projektet till 31 december 2017. Officiellt godkännande väntas i närtid.
 • Ett schema över när vi behöver hjälp med säkerhet- och kodgranskning har skickats till Wikimedia Foundation. John hade, tillsammans med WMDE, möten med deras produktchef under Wikimedia Conference i Berlin för att en gång för alla få en ordentlig plan på plats för hur Chapters kan jobba med teknisk utveckling med WMF.
 • Vi har fortsatt arbetet med Mockups för rättning (editorn).
 • Arbetet med att ta ombord en utvecklare från Kamerun som kommer att arbeta med Wikispeech inom ramen för Google Summer of Code har påbörjats. Fokuset är på att skapa ett stödjande verktyg vid rättning. Vi väntar ännu på officiellt svar om projektet godkänns, men har fått positiva förhandsbesked.
 • Markeringar i texten av vad som läses upp har utvecklats vidare och flera kända problem (med specialtecken såsom å, ä och ö) har åtgärdats.
 • Fler delar av spelaren har aktiverats på en testwiki och dokumentering har skapats.
 • Workshop med brukarorganisationer om möte för testning har planerats in i maj. Processen i sig har lett till ökad positiv synlighet i de grupperna vilket är värdefullt.
 • STTS har utvecklat en del funktioner i databasen.
 • STTS har tillsammans med KTH experimenterat med "prominens" för en engelsk syntes.
 • STTS har tagit fram en sammansättningsgissare för svenska ord.
 • STTS har gjort en del viktiga förbättringar av lexikonvalideringen.
 • Vi har haft möte med KTH för att diskutera hur testerna går och planerat för framtida projekt.