Projektdiskussion:Gemenskapens projekt 2011/Bättre verktyg och metoder för att neutralisera troll

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Plrk (diskussionbidrag)

Tanken med detta projekt är alltså att vi ska leta upp en konsult och låta denne babbla i 15 timmar för 1500 spänn i timmen om hur vi hanterar troll?

Hannibal (diskussionbidrag)

Nu är det här inte min ansökan, så jag kan bara teoretisera, men min gissning är att det rör sig om att vi pratar med en programmerare som kan hjälpa oss att ta fram specifika verktyg för att handskas med troll och vandaler utöver de som redan finns eller arbetas på av Wikimedia Foundation.

Plrk (diskussionbidrag)

Jag tänker spontant att vi bör lämna mjukvaruutveckling åt WMF.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Som jag skrivit nedan är det inte en ansökan för att utveckla mjukvara. Det är om att få fram om våra verktyg och rutiner är i nivå med bestpractice kunskap. Det kanske handlar i slutändan om att ta fram referenser till existerande litteratur i ämnet, att vi bör skriva om beskrivningar för dessa fenomen, att vi bör byta terminologi, att vi bör skapa nya grupper likande arbcom. Men om vi aldrig gör en genomlysning med bästa kunnandet så vet vi inte ens vad vi saknar/vad vi inte gör optimalt. Jag är långt ifrån expert i detta ämne men lider mycket av vår tafflighet.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag håller med ansökan är lite flummig. Min grej är dok att tänk om vi missat något väsentligt ifråga om metoder och verktyg när det gäller att neutralisera troll. Tänk tex om det fanns ett verktyg som kunde analyser texter från olika användare och jämföra dessa som då kunde "ersätta" ipkontrollen vi har idag som i praktikn inte fungerar mot avancerade troll. Tänk om våra metoder är för outveklade?, Skulle vi ändå inrätta en trollexpertgrupp, skulle vi har längre skrivningar om hur troll fungerar och bär bemötas, för hjälp till oerfarna och erfarna som möter trollen etc etc. Pengarna räcker inte för att utveckla några sådan saker men det vore bra att veta om det kan finnas något som kan hjälpa oss mot det gissel som troll är för ossAnders Wennersten 23 augusti 2011 kl. 12.27 (CEST)

Prolineserver (diskussionbidrag)
Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Nej det handlar inte om vandalism utan troll. Vandalism är att jämföra med nedskräpning och där finns flera beprövade verktyg och metoder att ta till. Skickliga troll eldar på motsättningar som finns mellan bidragsgivare och skapar motsättningar mellan de mest erfarna. Och de skickliga trollen är det största hotet(skälet) att de mest erfarna lämnar projektet. Problemet är svårt uppfatta när man är en bit ifrån, men analys av de hårdaste, tyngsta diskussioner vi haft de senaste åren visar att det är troll som i mycket gjort de så eldfängda.Anders Wennersten 23 augusti 2011 kl. 20.57 (CEST)

Con (diskussionbidrag)

Jag gillar förslaget. Det behövs mer fasta och konkreta rutiner vid hanteringen av troll på svwp. Möjligen att man ska byta ut ordet "troll" mot ordet "provokatör", som har samma betydelse, men som inte är så värdeladdat. Jag tycker det är bra om någon utomstående med stor erfarenhet kan ta fram förslag på nya rutiner för hur vi ska ta uti med provokatörer, som enbart vill skapa konflikter och förvärra de som redan finns. Idag är det väldigt ostrukturerat och ger provokatören stöd åt rätt person i en konflikt lyckas denne väldigt lätt med provokationerna och blir inte blockerad, då många tycker denna är konstruktiv då denna har "rätt åsikter", trots att det är ett ip eller nytt användarkonto som plötsligt, och det första denna gör, är att hoppa in i konflikten, alternativt har gjort lite småredigeringar före.

Ainali (diskussionbidrag)

Om jag räknar rätt är 150*1500=225000 och inte 22500. Är det summan, antalet timmar eller timkostnaden som är felskriven?

Det finns inga äldre ämnen