Projektdiskussion:Identifiera kvalitetsbrister

Jump to navigation Jump to search

About this board

Not editable

Wikipedia Academy: Research and Free Knowledge

3
Prolineserver (talkcontribs)
Ainali (talkcontribs)

Ja, framförallt om de presenterar sina resultat där. Det kanske är det som är lockbetet?

Prolineserver (talkcontribs)

Ja, en konferensbesök på en internationell konferens eller en presenation på Wikimania är en bra lockbetet. Men både hinner vi inte för i års konferenser sedan undersökningar blir inte klar, men kanske nästa år.

There are no older topics