Projektdiskussion:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till B A Danelii stiftelse

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

2012 delades det ut totalt 1 125 844 kr. 1 802 478 kr med de allra flesta då mellan 100 000 och 300 000 kr. Ska vi satsa på en ansökan om ca 200 000 och bara rikta den mot gymnasier och gymnasiepedagoger?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej, länken fungerar inte.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Tack för det! Jag inser att det här är en gammal ansökan och de kan ju ha ändrat förfarande, men jag gör tre observationer:

  1. De som har fått pengar tidigare har svårare att få pengar igen (även när de söker struntsummor). Det anges åtminstone som en orsak i beslutskommentaren när de avslagit dem.
  2. De ger aldrig hela den sökta summan.
  3. Det går att få ordentligt med pengar om man har ett omfattande projekt:
Följande projekt fick hela 933 719 kronor, d.v.s. mer än 50 procent av den totala utdelningen.
"Ansökan avser ett miljöpedagogiskt projekt på två förskoleenheter. Målsättningen är att höja pedagogernas kompetens om miljö och ekologiska samband för att dessa sedan ska kunna stimulera barnen intellektuellt att förvärva kunskaper inom ämnesområdet. Förskolan avser projektanställa pedagog som har kompetens inom ekologi och utomhuspedagogik".

I det ovan angivna exemplet sker ju projektet i två enheter och stiftelsen skulle ha kunnat ge pengar för att det endast skulle täckt en av enheterna, men valde att ge till båda.

Dessa faktorer gör att jag föreslår att vi istället satsar på att designa ett stort och välunderbyggt projekt med några identifierade partners så att vi visar att vi är seriösa och har goda förutsättningar för att klara det hela. Sedan söker en ordentlig summa. Ett projekt liknande det ovan fast med IT och källkritik gällande en av Sveriges största informationskällor skulle väl vara rätt snärtigt tänker jag.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Det är en observation jag kan dela. Tanken var dock kanske inte att hitta på ett nytt projekt, utan finansiera ett av våra kärnprojekt som vi vill driva. Ska vi göra det större skulle jag satsa på att det bedrivs under en längre tid istället och då kan ju summan bli hur stor som helst egentligen.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Gott. Jag menade inte att vi skulle hitta på något helt nytt utan göra det inom ramen för WIU mot gymnasier som du skrev ovan. IT och källkritik menade jag som punkter som vi kan trycka på är viktigt för att uppnå "befolkningens höjande i intellektuellt hänseende" och som vi verkligen kan bidra med när vi jobbar med dem.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Om det är bäst att lägga all kraft på en skola under lång tid eller med flera stycken parallellt tror jag Sophie bäst avgör. Hon vet vad för möjligheter som står till buds nu och hur lärare och rektorer tänker - så där har jag ingen stark åsikt.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Aha, då förstår jag dig. Ja, det är punkter vi kan lyfta fram varför WiU är viktigt. När jag skrev under lång tid menade jag inte att det skulle ske på en skola utan att vi ska försöka få till ett projekt som sträcker sig över mer än ett år. Att fortsätta som vi gör nu och hanterar flera skolor parallellt verkar vara fördelaktigt. Ändamålet verkar lite otydligt vad gäller geografisk spridning. Om det endast är Stockholm som gäller skulle man kanske sätta upp som mål att ha varit ut på alla gymnasier i kommunen.

Det finns inga äldre ämnen