Projektdiskussion:Wikipediastöd 2009

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Borde inte det här projektet och och Projekt:Fria bilder slås ihop? Det verkar ju som om målet är detsamma.

Anledningen till att jag frågar är att jag kontaktat KB, Nationalmuseum och Riksarkivet med generella frågor om deras syn på upphovsrätt innan jag kände till att det här fanns. KB och NM har svarat, men det har då rört sig om hur dom ser på de generella problemen. Jag har inte frågat specifikt om dom är intresserade av bilddonationer.

Ifall det är av intresse så kan jag gärna lägga upp mejlen här.

Peter Isotalo 23 oktober 2009 kl. 19.19 (CEST)

Ja, de bör slås ihop, det finns till och med styrelsebeslut på att det projektet ska införlivas i detta. Känner du dig hugad får du gärna börja, annars börjar jag att nysta i det i nästa vecka. Om du tror att de inte skulle ta illa upp av att mailen publiceras så är det nog en väldigt bra input till projektet. --Ainali 23 oktober 2009 kl. 19.28 (CEST)

Korrespondens ang. upphovsrätt och reflektioner

Tidigare i höstas när jag började att intressera mig för frågan om upphovsrätt på gamla verk så bestämde jag mig för att se var större institutioner ställde sig rent juridiskt. Jag mejlade därför förfrågningar till Kungliga biblioteket, Statens arkiv och Nationalmuseum där jag berättade generellt om bl.a. NPG:s stämning mot Derek Coatzee och kortfattat om problematiken kring avbildningar av äldre verk. Därefter ställde jag följande fyra frågor som jag önskade svar på från den som var juridiskt sakkunnig:

  1. Hävdar XXX någon form av upphovsrätt på och/eller formulerar man någon form av juridiskt bindande begränsningar på användning av avbildningar på material som i sig inte är upphovsrättsskyddat (p.g.a. ålder)?
  2. Ser man juridiskt sett någon skillnad på material som skannats eller fotograferats?
  3. Om XXX hävdar upphovsrätt och/eller formulerar begränsningar, vilken eller vilka lagar åberopar man?
  4. Om möjligt, går det att svara på om det finns prejudicerande rättsfall som är tillämpbara i frågan om upphovsrätt på avbildningar av material som i sig inte är upphovsrättskyddat? Här avser jag främst frågan om hur man ser på "verkshöjd" inom svensk upphovsrättslagstiftning.

Nationalmuseum svarade att den som var ansvarig var sjukskriven och har inte återkommit. Statens arkiv dröjde ett tag men kom sen med ett svar (se nedan). KB var dom som var mest tillmötesgående, men dom ville inte ge ett utförligt skriftligt på frågan. Istället bad kommunikationschefen Sara Bengtzon att jag skulle ringa och efter en kortare diskussion sa hon ungefär samma sak som Statens arkiv: att man inte vill ta ställning generellt i upphovsrättsfrågor och att man bara kan svara detaljerat i enskilda fall.

Vad gäller KB så verkar det som om policyn på reproavdelning de facto är att man inte kräver copyright av något slag men att dom vill att man ska ange källa och fotografens namn. Om det gäller för fotografier som dom tagit i egen regi är oklart. En bild på äldre material som tagits av KB på uppdrag av någon annan, oavsett hur och var den publicerats, är alltså med största säkerhet oproblematiskt att använda även i Sverige.

För Statens arkiv har jag ingen koll alls på vad man har för policy och av svaret att döma så verkar man inte heller vilja ens ge antydningar om var man står utom att man tar sig friheten att säga ja eller nej när man frågar om enskilda avbildningar.

Nationalmuseums policy är, som många säkert vet, att man tillåter fotografering men att de bara får vara för "privat bruk" och att man måste söka tillstånd för annan användning. Om det betyder att dom skulle vara sura om man tog bilder och la upp dom på Commons är oklart.

Mitt intryck av mina kontakter med dom tre myndigheterna är att det verkar finnas en stor motvilja mot att ta ställning i dom här frågorna, även i dom fall där man faktiskt har full frihet att bestämma över sitt eget material, sina egna fotografer och där huvuduppgiften t.o.m. är största möjliga tillgänglighet (KB och Statens arkiv). För att komma någon vart behöver vi antingen gå högre upp i hierarkin hos myndigheterna eller bearbeta politiker att ta beslut om att myndigheter ska ha en friare policy vad gäller såna här frågor.

Peter Isotalo 7 november 2009 kl. 12.21 (CET)

Svaret från Statens arkiv

Hej,

Riksarkivets har det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. I uppdraget ingår att verka för att myndigheterna bevarar, vårdar och håller sina arkiv ordnade, att verka för utveckling av arkivverksamheten, att verka för ändamålsenlig gallring av handlingar, att ge kommunerna råd i arkivfrågor samt att verka för ökad kunskap grundad på forskning och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Riksarkivet tar också emot statliga och enskilda arkiv. Upphovsrätten ingår inte i Riksarkivets ansvarsområde.

I vilken mån upphovsrätt gäller för det arkivmaterial som finns hos Riksarkivet, får avgöras från fall till fall, genom tillämpning av den gällande upphovsrättslagstiftningen. Det går inte att ge något generellt svar på dina frågor. Eftersom upphovsrätten inte ingår i vårt uppdrag, får Riksarkivet inte heller göra några principiella uttalanden om t.ex. verkshöjdsbegreppet.

På www.regeringen.se finns det mera information om upphovsrätten under: Detta arbetar departementen med / Lag och rätt / Lagstiftning. Där kan man också hitta länkar till gällande lagstiftning på området.

/Ulrika Sturesdotter Andersson
Jurist
Verkskansliet
Riksarkivet

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Det finns inga äldre ämnen