Remisser/SOU 2012:59

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

4 Programföretagens uppdrag

4.5 Digitalisering och tillgängligörande av arkiv

4.5.5 Programföretagens strategier och arbete

UR

Skriva något om att framtida avtal bör formuleras så att nyproducerat material hamnar under CC-BY licens.

4.6 Att stärka utbildnings- och folkbildningsutbudet

4.6.2 Utbudet av utbildnings- och folkbildningsprogram

UR

"UR:s radio- och tv-program finns fritt tillgängliga på företagets webbplats och därutöver har utbildningsanordnare tillgång till materialet via mediecentraler och slutna nätverk. Som har beskrivits i avsnitt 4.5 har UR under våren 2012 slutit ett avtal med den upphovsrättsliga paraplyorganisationen Copyswede som ökar företagets möjligheter att tillgängliggöra sitt material."

Skriva något om att framtida avtal bör formuleras så att nyproducerat material hamnar under CC-BY licens.

4.6.3

"UR ser därför ett tillgängliggörande av UR:s programutbud fritt via internet som angeläget. Detta tillgängliggörande kräver att programmen är digitaliserade, att rättighetsfrågor för detta tillgängliggörande är lösta och att det finns en väl fungerande teknisk infrastruktur för distribution. UR har under senaste året utfört ett arbete med syfte att alla fritt ska kunna ta del av programmen via beställtjänster på internet. Denna process har av UR under senaste året bedrivits inom ramen för uppdraget att tillgängliggöra och digitalisera sina arkiv (se avsnitt 4.5)."

Skriva något om att det är bra att det går åt rätt håll. Ifrågasätta varför det ska vara en beställartjänst och inte direkt tillgängligt. Föreslå förtydligande av "alla fritt ska kunna ta del av".

5 Att nå publiken

5.3 Särskilt om UR:s tillgängliggörande av program

Ifrågasätt de slutna nätverken.