Resebeslut Budapest 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Resebeslut 2013-05-14

Resenär
Sophie Österberg
Eventuell medresenär
Resans ändamål
Workshop i Budapest med WMF.
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad
08.00 21 juni
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, tjänstgöring vid resemålet
10.00 22 juni
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
16.00 24 juni
Resebeslutfattare
Sophie Österberg

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 1817 SEK
 • 1297 SEK
 • 993 SEK
 • Transfer 585 SEK
Summa = kostnadsspann totalt
 • 4692 SEK
Kostnadsställe
 • Resa: 2230 Övriga personalresor (t.ex. Chapters meeting)
 • Arbetstid: 2020 Verksamhetsplanering

Transportmedel

Transportmedel
 • Flyg

Kombination med privat syfte

 • avses

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten
Rapporterad av, datum
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt 4692 SEK

Rapport

 • Workshop i Budapest kring utvärdering av diverse program
 • Lett av Wikimedia Foundation där de presenterade en modell för utvärdering.
 • Modellen innehåller flertalet kolumner vilka är;
  • Input
  • Activities (output)
  • Participants (output)
  • Short-term goals (outcome)
  • Medium-term goals (outcome)
  • Long-term goals (outcome)
 • Denna modell kan nyttjas för att få en bättre överblick kring de projekt och program som bedrivs i ett chapter samt ge grunden för vad som ska utvärderas. Hur kan de mål man satt upp utvärderas på bästa sätt? Stämmer de aktiviteter in som man planerat för att nå målen? Vilka deltagare ska man ha med sig för att främja att man når till målet? Man ska alltså i denna modell börja med the long-term goals.
 • Samtal med Anasuya Sengupta om att kunna tell a story vilket är vad som är viktigt för FDC. Att kunna peka på att man tror på det man gör, att det är vad ens community önskar samt framförallt, att resultatet främjar ens community som man verkar för.

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • Ska vi nyttja denna modell?
 • De önskar att vi lär oss skillnader mellan input, output, outcome så att vårt språk blir tydligare mellan chapters och till the foundation. Vem ska föra ett sådant samtal här i Sverige?
 • Det finns mycket att ta med sig från detta men skulle kräva en halvdag här av utbildning för de anställda i Sverige vilket jag inte vet om vi hr möjlighet till. Det skulle dock vara viktigt och givande.