Revisionsberättelse 2009

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2010 >>

Revisionsberättelse för Wikimedia Sverige 2009

Jag har tillsammans med Titti Jacobsson granskat räkenskaperna, förslaget till resultat- och balansräkning, styrelsens protokoll och andra dokument.

Syftet med granskningen är att upptäcka och förebygga allvarliga fel i räkenskaperna eller i styrelsens åtgärder under året. Vi har inte upptäckt något som ger anledning till anmärkningar. Räkenskaperna är i god ordning. Resultat- och balansräkning är upprättad i enlighet med bokföringslagen.

Vi föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Staffan Sjöberg

Miniatyr