Riktlinjer för inkluderande möten

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Varför behövs inkluderande möten?

Med möten menar vi i denna policy både möten och mötesplatser, fysiska såväl som på gemenskaper på internet som samordnas av Wikimedia Sverige. Wikimedia Sverige vill erbjuda en inkluderande mötesmiljö fri från trakasserier och istället präglad av respekt för varandras olika perspektiv. Stora och mindre gruppers delvisa eller totala frånvaro i redigerargemenskapen är ett tecken på att även nödvändiga perspektiv är frånvarande, såsom det ser ut idag. Arbetet med att inkludera många olika människor och perspektiv ger oss därför möjlighet att genomföra den vision vi ställt upp för oss själva.

Hur inkluderar vi varandra?

  • Vi värdesätter allas deltagande.
  • Vi tolererar inte några slags påhopp eller trakasserier på mötesdeltagare.
  • Språk eller bilder med sexuella anspelningar hör inte hemma vid möten, konferenser eller föredrag.
  • Vi förväntar oss att alla deltagare följer dessa riktlinjer på mötesplatser och möten.

Vad är trakasserier?

Med trakasserier menas ett otrevligt agerande eller kommentarer relaterade till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, utseende, kroppsstorlek, etnicitet, religion, politisk tillhörighet, ålder eller liknande. Trakasserier kan också vara användning av bilder med sexuell anspelning i publika sammanhang, skrämmande uppträdande, förföljelse, störande fotografering, avbrytande av samtal och olämpliga närmanden. Var uppmärksam på att andra kan dra sina gränser annorlunda än du gör och respektera detta.

Hantering av trakasserier

Om du känner dig trakasserad eller ser någon annan bli det eller om du har andra funderingar, tveka inte att ta kontakt med någon av arrangörerna genast. De hjälper gärna till med att kontakta säkerhetsvakter eller polis, ge eskort eller på annat sätt hjälpa de som känner sig utsatta att känna sig säkrare för resten av mötet. Deltagare som ombeds att sluta med ett trakasserande beteende förväntas sluta med det omedelbart. Om en deltagare är trakasserande kan mötesarrangörer vidta alla åtgärder de finner nödvändiga, inklusive att varna eller utesluta den trakasserande.