Stöd till gemenskapen/Transparens

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

De former av stöd till gemenskapen som finns är till för att gemenskap, volontärer och medlemmar som på olika sätt vill förbättra Wikimediaprojekten eller andra projekt relaterade till fri och öppen kunskap ska kunna göra det på ett enklare sätt. Då även föreningens funktionärer, i form av både styrelse och anställda, ibland söker stöd är det här ett förtydligande över hur vi hanterar det.

  • Alla ansökningar publiceras öppet på wikin, och alla har rätt att kommentera, diskutera och fråga om en ansökning. Ansökningar ska skickas in i rimlig tid så att det finns möjlighet att se och hinna reagera innan de hanteras.
  • Vid ansökningar där någon av föreningens funktionärer är sökande, medsökande eller indirekt inblandade som sökande i den aktivitet för vilken stöd söks ska föreningens verksamhetsrevisor meddelas genom en @ping på ansökningssidan. Antingen ger verksamhetsrevisorn godkännande eller begär komplettering, eller efter sju dagar anses verksamhetsrevisorn givit ett indirekt godkännande och ansökningen kan behandlas vidare.