Stadgerevision 2013/11 § Firmateckning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

anställda

Firmateckningen är en delegation till vissa personer att verkställ vissa uppgifter i föreningens namn. Nu när föreningen har anställda är det lämplig att operativa uppgifter även delegeras till anställda som verksamhetschefen eller ekonomiadministratören, och där finns just nu i stadgarna ingen möjlighet för. Oavsett från vem tecknar vad i föreningens namn är det så att styrelsen (och varje enda ledamot) slutligen har ansvar för allting och är skadestandsskyldig mot föreningen (och ibland även mot tredje part som t.ex. skatteverket)-och det är det varför styrelsen rapporterar till årsmötet och slutligen får ansvarsfrihet. Om jag fattar det rätt kan man inte begränsa firmateckningsrätt mot en tredje person upp till någon belopp eller vissa saker, ett tecknad kontrakt är då alltid bindande för föreningen. Det man måste alltså göra är att säkerställ internt i arbetskontraktet/delegationsordningen/någon annan avtal tydlig att man blir skadestandsskyldig mot föreningen liksom styreleledamöter om man undertecknar saker som man inte fick någon delegation ifrån styrelsen. Eftersom det är en väldigt komplex tema som behöver anpassas lite mer operativt tycker jag att det skulle helt enkelt ändras till ett öppet formulering som t.ex. IDEA har i stadgarna: "Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar." Man kan ju antar att styrelsen kommer fram till en väl genomtänkt delegation för att själv får ansvarsfrihet. --Prolineserver (diskussion) 4 november 2012 kl. 23.12 (CET)[svara]

Saxat från Leksand Superstars stadgar:
§7 Fullmakt/firmateckning
Föreningen tecknas av styrelsen eller, om så styrelsen bestämmer av särskilt utsedda personer, antingen gemensamt eller var för sig. Styrelsen skall upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer.
/Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 14 januari 2013 kl. 18.38 (CET)[svara]
Tur att man inte är med i Leksand Superstars, för jag hade varit så sjukt lockad att lägga in en stadgeändringsmotion bara för att få till ett stackars bindestreck i "fullmakts/firmateckningsordning". /Julle (diskussion) 18 april 2013 kl. 13.55 (CEST)[svara]