Strategi/Bakgrund

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Andra språk:

Wikimedia Sverige agerar inte i ett vakuum. Det vi gör påverkas av, och påverkar, andra aktörer. Det kan handla om riktningar hos andra organisationer som påverkar deras samarbeten med oss, och det kan handla om riktningar i samhället som vi vill vara en del av.

I arbetet med Wikimedias strategi har det framförallt funnits två andra rörelser att förhålla sig till. Det ena är Globala målen, FN:s arbete för hållbarhet. Det andra är Wikimedia Foundations strategiska rekommendationer. Vi har också utgått från det arbete som har lagts ner i föreningen tidigare, till exempel föregående strategi.

Den föregående strategin löpte mellan 2016 och 2020. Till denna strategi har de fyra programmen Tillgång, Användning, Gemenskap och Möjliggörande behållits, eftersom både styrelse och medlemmar har påtalat att dessa fångar de väsentliga delarna av rörelsens verksamhet för att uppfylla föreningens vision.

Det som skiljer föregående strategi från den nuvarande är att den förra var betydligt mer kortfattad. I det nya förslaget förtydligas de olika strategiområdena. De har övergripande inriktningar, och bryts även ner i vad som behöver göras mer konkret för att komma närmre vår vision.