Tjänstebeskrivning Wiki skills

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna tjänstebeskrivning gäller en person som dels verkar som projektledare och dels som reseacher/teacher/trainer:

Tjänsten innebär att personen utför uppgifter som Wikimedia Sverige har tilldelats i projektet Wiki skills (WS). De tre mest framträdande och viktiga uppgifterna är följande:

1. Leda arbetet med behovsanalysen (uppgift T2.2) som skall ligga till grund för de kommande WS-kurserna. Detta innebär att:

  • utforma gemensamma riktlinjer för hur introduktionskurserna skall hållas och producera en del presentations- och kursmaterial. (Organisering av målgrupperna i alla länder)
  • Bidra till innehållet i T2.1 European state of the art report and T2.3 Pedagogical Framework fostering wiki uses
  • bestämma vilken typ av data/info/återkoppling som skall inhämtas från introduktionskurserna och att utforma mall/ar för att inhämta denna data/info/återkoppling,
  • i Sverige organisera och arrangera en intro-kurs med 10-20 deltagare (målgrupp: "Leonardo da Vinci"). Leonardo-målgruppen enligt Internationella programkontorets hemsida:

verksamma inom yrkesutbildning, som gymnasieskolor, Ky- och Yh-utbildningar, folkhögskolor, kommuner, myndigheter, små och stora företag samt ideella organisationer.

2. Sprida info om projektet och projektets resultat till alla europeiska Wikimedia-chapters. Målgruppen är framförallt lärare (som redan är vana användare av Wikipedia eller systerprojekt) och wikipedianer som är intresserade av att sprida sitt kunnande till intresserade lärare och studenter genom att dela det träningsmaterial som utvecklats inom projektet. Det handlar om att förse projektet med en handledning i hur man på bästa sätt kontaktar ett Wikimedia chapter (verkar lätt) och blogga, twittra etc om projektet. Här skulle det även vara lämpligt att tala om projektet på en Wikimania (helst då i Europa) eller på andra Wikimedia-konferenser i Europa.

Man vill även sätta ihop en guide över andra lämpliga sajter/tillfällen att sprida info om projektet och dess resultat till målgruppen.

3. Arrangera "3 one-day training courses in their countries, each of which for group between 8 and 20 teachers" samt online-kurser.


Som projektledare för Wikimedia Sveriges roll inom Wiki skills kommer att behöva:

  • kommunicera (på alla tänkbara sätt) med partners om arbetsuppgifter, med målgruppen (deltagarna på kursen) om kurserna, med Wikimedia rörelsen i stort och speciellt Wikimedia Sveriges styrelse om projektet.
  • arrangera kurser: söka och samordna kursdeltagare, arrangera off-line och online-kurser, hitta lokaler, fika?, boka resor etc.
  • hålla koll på ekonomisk rapportering och administration, delta på koordineringsmöten etc.

Apropå arbetstider som projektledare måste man vara beredd på frågor och uppgifter som droppar in kontinuerligt. Andra personer i projektet eller målgruppen som vi vill nå kommer att ställa sina frågor när dessa dyker upp och förvänta sig svar mer eller mindre snabbt.