Utadjungering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utadjungering inom universitets- och högskolesektorn är en lärare eller forskare från ett universitet/högskola som under en begränsad period och på deltid arbetar eller på annat sätt närvarar hos en arbetsgivare utanför akademin. Syftet är att genom sin närvaro få eller bidra till erfarenheter som är givande för sin egen och/eller institutionens/ämnets utveckling inom forskning, utbildning eller innovation. Alternativt kan nyttan av denna samverkansform också eller till större del tillkomma den mottagande parten. 

Tillämpningar

Utadjungeringar har visat sig kunna ge inspiration till nya samarbeten, öka kunskapen om vad som är relevanta frågeställningar och utvecklingsmöjligheter inom de aktuella organisationerna samt om den arbetsmarknad som studenter ska/kan verka i.[1] Fram till 2010-talet har det varit vanligare och lättare att hitta finansiering för inadjungeringar, det vill säga att yrkesverksamma inom exempelvis ett visst professionsområde har undervisat eller gästföreläst på eller på annat sätt bidragit till utvecklingen av särskilda professionsutbildningar. Några av de mer långtgående samarbetena har hittills varit inom tekniska och pedagogiska områden.

Motsvarighet i engelskan

Utadjungering motsvarar engelskans Adjunt eller affiliated professor, teacher, researcher.

Referenser

  1. Utadj-SU– en chans att samverka deltid utanför akademin! Samverkansenheten Stockholms universitet 2016

Externa länkar