Utbildning av nybörjare, och gemenskapen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Utbildning av nybörjare, och gemenskapen

Föreslagen första diskussion januari 2014 (av Bengt)'. Denna diskussionspunkt gäller i första hand vårt arbete med yngre nybörjare i skolprojekten.

Varför nu?

  • Inför tillträdet av ny utbildningsansvarig på kansliet, kan det vara lämpligt för styrelsen att föra en diskussion om eventuella konflikter mellan våra utbildningsansträngningar och uppfattningar inom gemenskapen
  • Det var nyligen återigen en kort diskussion på Bybrunnen, där vissa wikipedianer andades irritation över uppläggningen av ett skolprojekt, enkannerligen att det var en stor arbetsinsats för erfarna wikipedianer att "städa upp". Diskussionen föranleddes av ett inlägg från skrivprojektet på Stagneliusskolan i Kalmar.

Arbetssätt i wp-skapande och pedagogisk metod

  • Diskussionen kom också på ett intressant sätt att se på den möjliga konflikten mellan en skolas önskemål av pedagogiska och/eller andra skäl att i sandlådor "färdigställa" ofta ambitiösa individuella artikelprojekt och ordinarie wikipedianers skepsis mot att få stora, omöjliga eller tveksamma sjok att radera eller att lägga ned mycket arbete att få ordning på. Det pekades på mer harmonisk ordning, med skoleleverna som bidragsgivare i etapper och med en kollektivistisk hållning i gemensam artikelskrivning.
  • I botten måste föreningen ha en uppfattning om
    • 1) vilka de väsentliga målen är (för föreningens deltagande i) skolprojekten: skapa mer material nu och/eller i framtiden, eller integrera wp i skolarbete för skolans/samhällets skull, eller en kombination av dessa (och eventuellt andra mål)
    • 2) hur vi vill avväga mål, som eventuellt är i konflikt med varandra
  • Arbete ut en pedagogik, som vi önskar se i skolornas wikipediaskapande arbete, och som på ett tillfredsställande sätt passar föreningens syften och är acceptabel för gemenskapen, och som vi kan driva i våra skolprojekt.

Hur mycket arbete ska vi avsätta på policy/metod 2014?

  • En omedelbar fråga för föreningen är hur vi ska fördela våra resurser inom området 2014 mellan fortsatta konkreta projekt och promoveringsarbete å ena sidan och mål- och metod-/pedagogikarbete å den andra.