Uttalande från styrelsen beträffande Wikimedia Movement Brand Project

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsen för Wikimedia Sverige beslöt vid styrelsemötet 2020-06-28 att besvara Wikimedia Movement Brand Project, trots att vi inte stöder något av de tre förslagen, utan istället föreslår vi att lämna namnet oförändrat. Orsaken till uttalandet är:

  • Vi har två starka varumärken – Wikimedia och Wikipedia, och de fungerar bra. Vi tror att det kommer att försvaga oss om vi överger Wikimedia. Det kan också ur finansiell synvinkel ifrågasättas att överge det ena av två starka varumärken.
  • En förändring till Wikipedia kommer att medföra svårigheter i kommunikationen av skillnaden mellan projektet och organisationerna.
  • Det finns en risk för att organisationerna kommer att anses ha ett ansvar för innehållet på Wikipedia, vilket kan medföra legala risker.

Statement from the Board of Wikimedia Sverige regarding the Wikimedia Movement Brand Project

English translation

The Board of Wikimedia Sverige has decided to respond to the Wikimedia Movement Brand Project Survey, even though we do not support any of the three naming proposals; instead we propose to leave the name unchanged. The reason for this statement is:

  • We have two strong brands – Wikimedia and Wikipedia, and they serve us well. We believe it will weaken us to abandon Wikimedia. It is also financially questionable to abandon one of two strong brands.
  • A change to Wikipedia will introduce difficulties in the communication of the difference between the project and the organizations.
  • There is a risk that the organizations will be seen to have a responsibility of the content on Wikipedia, which will cause legal risks.

Wikimedia Sveriges svar på Wikimedia Movement Brand Project Survey

Styrelsen har beslutat att för transparensens skull publicera föreningens svar på Wikimedia Movement Brand Project Survey.

English translation

The Board of Wikimedia Sverige has decided to publish its response to the Wikimedia Movement Brand Project Survey for transparency reasons.

Wikimedia Sveriges svar på Wikimedia Movement Brand Project Survey.