Välkommen till min plats

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Hur kan elever utveckla medie- och informationskomptens, förståelse för delakultur, källkritik och kopplingen mellan den fysiska och digitala platsen i ett samhälle i ständig förändring? Vi tar fram en öppen lärresurs (OER - open educational resource) som tar sin utgångspunkt i de fysiska platser som eleverna uppfattar som viktiga sin närmiljö. Resursen för samman elevers digitala skapande med historiemedvetenhet och språkliga genrer utifrån nutid, dåtid och framtid i perspektiv som motsvaras av tre digitala plattformar; Riksantikvarieämbetets Platsr, Wikipedia/Wikimini och Stockholmskällan. - "Välkommen till min plats!"