Val av verktyg i kansliets arbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kansliet använder en mängd olika verktyg i arbetet. Denna sida syftar till att tydligare beskriva den process och de rutiner som finns för hur arbetsverktygen väljs.

  1. Det första steget är upprättandet av en kort beskrivning av vad som ska användas till (syftet).
  2. Därefter skrivs en kravspecifikation där samtliga mål identifieras. Återkommande krav inkluderar:
    1. Om andra Wikimedia-organisationer skulle ha nytta av en sådan lösning.
  3. Kravspecifikationen jämförs sedan i första hand med existerande öppna programvarualternativ.
  4. De krav som inte uppfylls i den öppna programmvaran utvärderas därefter. Vi tittar på om lösningar på de bristerna är på gång eller om vi kan bidra till att utveckla programvaran ytterligare och vad kostnaderna för detta skulle vara. Utvärderingen sker huvudsakligen genom mail eller annan direktkommunikation till de aktiva utvecklarna.
  5. Om kravspecifikationen inte kan uppfyllas med den öppna programvaran tittar vi på vilka kommersiella lösningar som finns som uppfyller kraven.