Verksamhetsberättelse 2023/Story: Användning av fri kunskap av media

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användning
2023

I den här storyn berättar vi om vårt arbete med att sprida kunskap om Creative Commons-licenser bland journalister. Att fler och fler nyhetstjänster vänder sig till Wikimedia Commons är en glädjande utveckling, och vi reagerar när vi stöter på fall där bilderna inte attribueras korrekt. Insatserna bidrar till att öka förståelsen för möjligheterna och begränsningarna vid återanvändning av fritt licensierat material, vilket i förlängningen bidrar till att mer material får spridning på ett korrekt sätt, och att de volontärer som bidragit får den uppskattning de förtjänar.

Att använda filer från Wikimedia Commons på rätt sätt – en instruktionsfilm.

Wikimedia Commons, den fria databasen med fritt licensierade mediefiler, innehåller över 100 miljoner filer. De kan användas inte bara i Wikipediaartiklar, utan även på andra håll – i böcker, artiklar och på webbplatser. När bilderna används är det till stor glädje inte bara för Wikimediagemenskapen i stort utan även för den enskilde fotografen – den som har sett sina bilder publicerade i etablerade medier vet exakt hur det känns. Commonsbilder har vi sett dyka upp i flera svenska nyhetskällor, som SVT, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter.

Vi som arbetar med att sprida kunskap om Wikimedia och dess fria innehåll vet dock att många har bristande kunskap om vad som faktiskt gäller när man återanvänder material från Wikimedia Commons. Bara för att något är fritt betyder det inte att det inte finns krav man får förhålla sig till. I det här fallet, när man återpublicerar bilder som omfattas av Creative Commons-licenser – som CC-BY och CC-BY-SA måste man ange bildens källa, vem som tagit den samt själva licensen. Det vill säga, helt enkelt, attribuera bilden på rätt sätt. CC-licenserna främjar visserligen återanvändning, men dessa krav är just krav, inte önskemål; om man inte anger namn och källa gör man sig skyldig till brottet upphovsrättsintrång.

Vår erfarenhet säger att en del återanvändare är jättebra på att följa licenskraven, medan andra behöver lite hjälp och vägledning. Genom att ange namn och källa (det vill säga namn på fotografen och Wikimedia Commons), samt återge verkets CC-licens, följer man inte bara reglerna rent juridiskt utan även visar vanlig mänsklig respekt för Wikimedias fotografer.

Vi som är experter på fri kunskap hjälper gärna alla som vill att skaffa sig en bättre förståelse för Creative Commons-licenser. Vi erbjuder bland annat kurser i hur man använder Wikimedia Commons, och hur man själv kan bidra till mediedatabasen. Under 2023 började vi dessutom höra av oss direkt till journalister när vi ser fall av bristande attribuering i medier, och förklarar för dem hur de kan bli bättre på att göra det på rätt sätt. För att göra detta arbete mer effektivt har vi tagit fram en mall för hur vi kommunicerar, samt publicerat ett blogginlägg och en instruktionsfilm.

Allt för att göra det enkelt att göra rätt. Vi har fått flera positiva reaktioner och sett flera fel åtgärdade. Dessutom verkar flera medier ha lärt sig att göra på rätt sätt, även i andra sammanhang.

Under året har vi dessutom varit i kontakt med SVT och diskuterat licenser lite mer djupgående. Enligt deras tidigare policy använde de bara bilder från Wikimedia Commons som var licensierade med CC BY, det vill säga, som kräver attribuering, men inte CC BY-SA, vilken innehåller en dela lika-förbehåll. Detta förbehåll innebär att den som återanvänder verket – eller med andra ord när man remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet oavsett form – måste dela vidare sitt bearbetade verk under samma licens. Men detta gäller bara i de fall resultatet inte är ett nytt, självständigt verk, vilket exempelvis ett TV-program är. Om exempelvis en dokumentärfilmare använder ett verk licensierat med CC BY-SA i sin film får den hävda upphovsrätt på hela filmen, så länge det CC-licensierade verket attribueras på rätt sätt.

Efter vår input ändrade SVT sin policy och och medvetenheten om licensernas innebörd ökade i det statliga mediet. En vinst för alla!