Verksamhetsberättelse 2023/Story: Utbildningsplan för personalen tas fram

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Möjliggörande
2023

I den här storyn fokuserar vi på den interna fortbildning som har blivit ett återkommande inslag i verksamheten. Genom att regelbundet och återkommande sätta av dedikerad tid för utbildningen ökar vi kapaciteten i teamet. Det skapar även ökade möjligheter och värden för våra medlemmar då vi återanvänder det förberedda materialet.

Stuprör är bra att ha på en del ställen, men inom en organisation som inte är så stor är det dumt att dela upp kunskap alltför mycket mellan olika personer. Bättre då att eliminera bussfaktorn och dela med sig av vad vi kan till varandra så vi kan täcka upp och komplettera när det behövs.

Förutom att vi kontinuerligt mer ostrukturerat delar med oss har vi sen ungefär ett år tillbaka strukturerat upp sista måndagen varje månad genom att efter våra arbetsplatsträffar ha en gemensam lunch, online där både de som är på kansliet och hemmakontoren är med, samt ett 45 minuter långt utbildningstillfälle där någon delar med sig till kollegorna. I ett levande dokument skriver vi upp förslag och idéer på både vad vi vill lära och vad vi vill att de andra lär sig, och med ett enkelt intressemarkeringsförslag prioriterar vi och planerar in till de kommande månaderna. I de fall vi själva inte kan lära ut det vi är intresserade av har vi tagit hjälp av kollegor från andra chapters eller organisationer inom rörelsen.

Bland de genomförda utbildningarna finns både översättningar via Translatewiki och med översättningstaggar, lexeme på Wikidata, OpenRefine, GDPR, upphovsrätt, SPARQL och grundläggande Linux/terminal, och planerat framöver finns AI-verktyg, SDC, IT-säkerhet och städverktyg på Wikimedia Commons. Listan har även punkter som förmodligen kommer att komma framöver också, såsom hisspitchar för fri kunskap, bättre mobilfoton och klippning av ljud och film.

För att inte bara göra det här till en personalintern aktivitet har vi även med i planeringen att kunna genomföra en del av utbildningarna för föreningens medlemmar. Hittills har medlemmarna fått ta del av upphovsrättsgenomgången, men fler kommer att planeras in under året i samband med medlemsmöten och andra passliga tillfällen.

Personalens engagemang i att både bidra med idéer och att hålla i utbildningar visar på att det är uppskattat, och att vi vill kunna hjälpa varandra på alla sätt när det behövs.