Projekt:Wikifikaturné 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Kom och fika Kom på en wikifika, och bjud gärna in en vän
Tips Var borde vi styra upp en wikifika? Ge oss tips på bra platser.


En wikifika i Skellefteå 2009.
En wikifika i Norrköping 2008.

Sammanfatting

Genom att åka runt till olika orter och ha wikifikor för aktiva Wikipedianer som dyker upp, skall wikifikor etableras på flera håll i landet, med syftet att stärka gemenskapen och skapa ett bättre samarbetsklimat på projekten.

Bakgrund

Wikifikor har en lång tradition på Wikipedia, men kräver ofta någon driftig som initierar det, vilket inte sker så ofta. För närvarande hålls regelbundna wikifikor i Stockholm och Göteborg.

Samarbetsklimatet på Wikipedia och övriga Wikimedia-projekt kan tidvis vara tufft, med hårda ordväxlingar mellan diskussionsdeltagarna. En orsak är att Wikipedias användare inte känner varandra som personer, utan enbart under användaridentiteterna. Det uppstår då lätt missförstånd, vilka snabbt förstoras, då de olika personligheterna inte framgår genom de skrivna budskapen.

Wikifikor kan utgöra tillfällen för nya och etablerade användare att utbyta erfarenheter och lära sig mer om hur Wikipedia fungerar.

För att få en kontinuitet i verksamheten krävs uthållighet. De första gångerna kanske det inte kommer så många, men om wikifikorna genomförs och rapporteras på wikiträffsidan, kommer deras existens att bli känd, vilket drar intresserade till kommande tillfällen.

Syfte

Projektets syfte är att stärka banden i gemenskapen och skapa en trevligare miljö på projekten.

Mål

  • Att The Wikipedia Editor Satisfaction Index för Sverige ska ha ökat i användarundersökningen som genomförs hösten 2013 jämfört med den 2012.
  • Att arrangera 6 wikifikan på tre orter, utöver Stockholm och Göteborg.[1]
  • Att wikifikor regelbundet hålls på två orter, utöver Stockholm och Göteborg.[1]
  • Att det på dessa orter finns wikipedianer som engagerar sig i att ordna wikifikor.

Detta kommer alltså att knyta an till följande mål i verksamhetsplanen:

  • Målet är att intresset för möten mellan aktiva skribenter ökar.

Genomförande

Projektet kommer att genomföras, dels genom speciella resor för att ha wikifikan, men också försöka kombinera det med annan verksamhet när föreningen ändå är på plats.

Inför ett möte bör det annonseras ut ordentligt och personlig inbjudan göras till aktiva användare på de olika orterna. Viss research om lämpligt fikaställe är också nödvändigt.

På mötet, som huvudsakligen är informellt, ska föreningen även ha med sig diverse informationsmaterial som kan vara intressant för deltagarna.

Orter

Stockholm och Göteborg har redan återkommande wikifikor. I övrigt bör stora städer och universitetsstäder prioriteras, då det är störst chans att det finns aktiva Wikipedianer där.

Lämpliga orter att anordna wikifikor på är Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle och Borås.

Det är bättre att genomföra regelbundna wikifikor på färre orter, än enstaka på många orter.

Förslag på orter

Jönköping
Sverker bjuder in.
Umeå
John bjuder in.
Uppsala

Orter med Wikipedianer

Nedanstående har varit med på wikiträffar eller evenemang med WMSE tidigare.

Malmö
Västerås
Örebro
Linköping
Helsingborg
Jönköping
Norrköping
Lund
Gävle
Borås
Umeå
Skellefteå
Sundsvall

Tidplan

Sex träffar ska vara genomförda innan användarundersökningen börjar.

Budget

Omkostnader och resebidrag till deltagare
5 600 kr
Lönekostnader planering och genomförande
7 500 kr

Totalt: 13 100 kr[1]

Finansiering: FDC, 100% Möten för aktiva skribenter

Genomförda wikifikor

Jönköping, 31 juli 2013, fyra deltagare.
Kalmar, 5 september 2013, första torsdagen i månaden.
Lund, 29 september 2013, sju deltagare.

Se även

Referenser

  1. 1,0 1,1 1,2 Siffror ändrade efter styrelsemöte 2013-06-08.