Verksamhetsplan 2017/Idéer/Nordiska hälsoorganisationer och Wikipedia

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation:
Sista ansökningsdatum:
Max bidrag: 172 926 kronor
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Ett projekt med Nordiska hälsoorganisationer skulle syfta till att få Nordiska myndigheter och andra större organisationer inom norden att arbeta med Wikipedia. Det finns redan goda exempel på organisationer som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) som tagit in en Wikipedian in Residence under sommaren 2016. Dessutom finns det stort intresse för Wikifenomenet vid bland annat Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som har en egen patientwiki (https://www.sahlgrenska.se/w/patientwiki/).

Sammarbetet bör bygga på de sammarbeten som redan finns, och kan dra nytta av erfarenheter från exempelvis SBU och de i USA pågående projekten vid NIH och CDC — där bl.a. ämnesexperter har tagits in för att redigera Wikipedia; och erfarna Wikipedianer har anställts för att förbättra informationen om obskyra ämnen som annars får ytterst få redigerare, ex. (Farmer's lung, Bronchiolitis obliterans, mm.) I arbetet vid CDC har man redan tagit kontakt med Nordiska rådet och arbetat tillsammans med Arbets och miljömedicin samt folkhälsomyndigheterna i Finland och Danmark — bl.a. genom att driva workshops på plats i Danmark för de nordiska myndigheterna. Myndigheter i Finland och Danmark har uttryck intresse av ytterligare sammarbete.

Målsättning

Ett projekt bör ha som mål att få organisationerna att bedriva skrivstugor och workshops på egen hand – genom att producera material, introducera myndigheter till de tankesätt som krävs för att jobba med Wikipedia. Dessutom bör det undersökas hur man kan introducera Wikipedia-redigering till vardags – ett arbete som SBU redan håller på med.

Eftersom Wikimedia chapters inte bör finansiera direkta redigeringar är målet med detta projekt inte heller det. En förhoppning kan dock vara att intresse skapas från myndigheter och andra hälsooranisationer för fortsatt sammarbete med Wikipedianer in Residence.

Potentiella projektpartners

I denna lista ingår endast organisationer som redan uttryckt intresse av att sammarbeta med Wikipedia. Under projektets gång bör även fokus ligga på att utveckla sammarbeten hos myndigheer och organisationer som inte redan uttryckt intresse.

Nordiska rådet
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
NIVA – http://niva.org
Norden – NIVA Education
mm.

Tjänstförslag

Förslagvis tillsätts en tjänst på 10–20% fortlöpande under ett år, med möjlighet att gå upp till 80–100% under en sommar eller under perioder av sommaren. Dessutom behövs någon form av resebudget för att träffa och jobba på plats med organisationer inom Norden. Även om dessa organisationer är framåt gällande hur de ser på Wikipedia — är de fortfarande förhållandevis konservativa när det gäller att arbeta på plats. Egen erfarenhet pekar till att de har ett behov av att veta vem de sammarbetar med för att undvika intressekonflikter. Som tur är så är de flesta villiga att arbeta med Wikipedia/Wikimedia när de förstår våra kunskapmål och hur den idéella föreningen drivs.

Därför behöver en budget innehålla medel för att bedriva skrivstugor/worksshops på plats i Helsinki, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, Kalmar, mm., med någon som har erfarenhet av hur myndigheter arbetar och hur Wikipedia förhåller sig till den hälsoinformation som myndigheter har tillgång till/hur de kan bidra.

Budgetförslag

10/20% tjänst under året 100% under sommaren Resebudget
Per månad 2700–5400 SEK/mån 27000 SEK/mån
Arbetsgivaravgift ~848-1796 SEK/mån 8480 SEK/mån
Årligen 35480-71960 SEK 70966 SEK 15000-30000 SEK*
  • Totalt: 121446 – 172,926 SEK/ÅR
* Denna resebudget innefattar även kostnader för boende på annan ort, i de fall det inte finns möjlighet att genomföra resa över ennstaka dagar. Dessutom innefattar den möjlighet att bo under längre tid på annan ort, t.ex. 3 veckor i Helsinki, förljt av 3 veckor i Köpenhamn. Hela budgeten kommer nödvändigtvis inte gå åt, men möjligheterna en resebudget tillför är betydande. Med fördel bör billigaste boende väljas, eller eventuellt inneboende hos annan Wikipedian.

Intresserade Wikipedianer