Vision 2016/Wikipedia 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En variant på Vision kan vara att göra de mer specifika för olika delområden, här skissar jag på en för svenskspråkiga Wikipedia.


Mission statement, evig

Svenskspråkiga Wikipedia är en tillförlitlig källa till kunskap, överlägsen alla andra svenskspråkiga encyklopedier

Vision, 5-10 år

Fullödiga artiklar

På Wikipedia skall artiklarna vara fullödiga. Med det avses att artiklarna skall vara korrekta, fullt källförsedda, och innehålla det som är väsentligt och relevant för uppslagsordet. Det innebär inte att de behöver vara kompletta eller fullständiga, då målet är tillförlitlighet

Utnyttja det globala Wikipedia till fullo

På svenskspråkiga Wikipedia skall på ett transparent sätt de mest fullödiga artiklarna från de olika språkversionerna vara tillgängliga. Att sv:wp har mest fullödiga artiklar om svensk geografi och svenska personligheter etc, kan vara rimligt, men på samma sätt är det naturligt no:wp har de mest fullödiga om norska fenomen. Genom att bygga ut en automatisk translatefunktion och iw länkfunktion, borde det gå att vid sökning på en norsk älv, få fram den norska artikeln, automatöveratt, vid sidan av den som finns på sv:wp. På detta sätt får läsaren tillgång till bästa möjliga info, och vi kan släppa ambitionen att Alla artiklar på sv:wp skall vara fullödiga, det räcker med de vi bör vara bäst på att skriva om ett ämne, Och om det blir en form av "tävling" vilken artikel från de olika språkversionerna som skall ses som mest fullödig, blir det en sporre till att göra bättre artiklar.

Kompletta ämnesområden

De ämnesområden som finns skall ha komplett innehåll av artiklar. Alla fåglar som förekommer i Sverige skall ha en artikel, alla personer i svenskt biografisk lexikon etc. Vår bristande kompletthet är en svag punkt jämfört med andra Encyklopedier.

Hur åstadkommer vi detta?

  1. sök samförstånd i visionen med andra språkversioner (OBS antagligen har en:wp mindre behov varför det är bra börja med andra, som i den strategigrupp som nu skapats)
  2. Driv på att WMF tar fram den behövliga translate/iwfunktionen som skapar (nästan) transparant utseende oberoende av språkkälla
  3. Påverka arbetet med sv:wp, så att det som är i fokus blir kompletthet i ämnesområden och fulllödighet i de artiklar där vi bör kunna vara bäst över språkversionerna

Vad kan svenska Wikmedias roll i detta vara

  • lobbying mot lokala chapters och WMF i punkterna 1 och 2 ovan.
  • Sätta ihop en grupp som formulerar något likande som Hannibals 10 punkter för den inriktning som anges i punkt 3