WikiGap

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tidsplan för WikiGap och WikiGap Challenge Utskick till organisatörer Instruktioner till WikiGap Challenge


WikiGap är ett initiativ för att öka antalet kvinnliga biografier på Wikipedia. Det handlar om att bjuda in människor till så kallade skrivstugor för att skriva artiklar om kvinnor på Wikipedia. Det är en internationell kampanj och ett resultat av ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Utrikesdepartementet.

Bakgrund

Sedan 2018 genomförs WikiGap på internationella kvinnodagen den 8 mars parallellt i ett flertal olika länder med de svenska ambassaderna och Wikimedia som värdar. Volontärer kommer att, med stöd av svenska ambassader och Wikimedia-representanter, synliggöra framstående kvinnor inom olika områden och från olika delar av världen. Fokus ligger både på att ge inbjudna deltagare möjlighet att producera nya Wikipedia-artiklar och att utöka redan existerande – samt att i vissa fall även översätta artiklar.

Syftet med #WikiGap är att skapa utrymme för de inbjudna gästerna att redigera artiklar. Det är inte UD eller utlandsmyndigheten som ska skriva eller redigera under evenemangen, utan de individer som ges ett forum. Allt som skrivs av WikiGap-volontärerna genomgår samma kvalitetskontroll som övrigt innehåll på Wikipedia, vilket bland annat innebär att man inte får skriva artiklar om sig själv eller sin organisation (intressekonflikt) samt måste kunna hänvisa till trovärdiga källor.

Undersidor till sidan

Tidsplan för WikiGap och WikiGap Challenge

Tidsplanen ger förslag om när olika uppgifter inför kampanjen och ett nationellt event skall göras av respektive aktörer.

Utskick till organisatörer internationellt av WikiGap-event inom Wikimediarörelsen

Här hittar man de utskick som gjordes till eventuella organisatörer av olika WikiGap-event under 2018 och 2019.

Instruktioner till WikiGap Challenge

Instruktionerna till WikiGap Challenge skickades 2019 ut till de som organiserat ett event och ville informera om hur online-tävlingen skulle gå till. Du hittar här både instruktionerna till de som organiserar eventet och till de som vill delta.