Wiki Loves Monuments/Jury

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grundläggande info om juryarbetet för den svenska juryn för fototävlingarna Wiki Loves Monuments och Wiki Loves Earth. Juryarbetet bygger på användande av verktyget Montage. Juryns uppgift är dels att ta fram tio kandidater att skicka vidare till internationella finalen, men kan även i samråd med tävlingsledningen utse vinnare i andra kategorier.

Uppgifter

Tävlingsledning

 • Kontakta potentiella jurymedlemmar. Juryn behöver bestå av minst tre personer, och det är bra om juryn har blandad kunskap och erfarenhet av Wikimediaprojekten, fotografi och tävlingsämnet.
 • Utse juryordförande som har det övergripande ansvaret för juryn.
 • Begära att en kampanj startas i Montage.
 • Bjuda in jurymedlemmar till kampanjen.
 • Tillsammans med juryn bestämma vilka kategorier priser ska delas ut i, om det är mer än de tio bilder som ska till internationella finalen.

Jurymedlemmar

Vill du ha inspiration kring hur man kan tänka när man bedömer en bilds kvalitet? Se mer här: Bedömning
 • Alla jurymedlemmar behöver ett användarkonto på Wikimediaprojekten, det behövs för att kunna använda verktyget Montage.
 • Juryarbetet genomförs online, och tar ungefär 6–8 timmar under veckorna efter att tävlingen avslutats. Det mesta arbetet sker ensamt, men för sista diskussionerna kan ett onlinemöte behövas.
 • Bilderna bedöms utifrån
  • Användbarhet för Wikimediaprojekten
  • Teknisk kvalitet
  • Fotografisk kvalitet och originalitet

Arbetsgång

 • I första rundan delas alla tävlingsbilder upp mellan jurydeltagarna, som ger ja/nej på om en bild ska gå vidare till nästa runda. Ju hårdare juryn är i första rundan desto färre bilder behöver den sätta betyg på i nästa runda. Släpp bara vidare vinnarbilder, och kolla efter hög teknisk kvalitet, unicitet och användbarhet.
 • I andra rundan sätter juryn betyg (från 1=ingen bra bild till 5=vinnarkandidat) på alla bilder som är vidare från första rundan. Genom att använda hela skalan blir det spridning på bilderna till nästa runda.
 • Tävlingsledning/juryordförande hittar ett lämpligt poänggap så att nånstans runt 20 bilder går vidare till sista rundan där juryn rankar kvarvarande bilder i en topplista med sin favorit till att vinna först. Verktyget sammanställer juryns listor, och förhoppningsvis ger det tydlig topplista med vinnare och kandidater till internationella finalen.
 • Om listan inte är tydlig behövs ett onlinemöte med diskussion mellan jurymedlemmarna för att avgöra slutgiltiga placeringarna.
 • Tävlingsledningen eller juryn kontrollerar att alla bilder på toplistan är godkända, inte är plagiat, samt att uppladdande användare har angivit och aktiverat sin e-post.
 • Tävlingsledningen eller juryn skriver motiveringar till vinnarbilderna.
 • Tävlingsledning/juryordförande skapar en sida med vinnarbilder, samt meddelar internationella juryn vilka bidrag som nomineras.
 • Vinnarna meddelas.

Länkar