Wikimania 2019/Partnerskap/QR-koder

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
QRpedia-koden för artikeln "A Philosopher Lecturing on the Orrery" i Derby Museum. Artikeln finns tillgänglig på 17 språk, inklusive esperanto, italienska, japanska, katalanska, portugisiska, ryska, svenska och tjeckiska, från och med augusti 2011.

Wikipedia finns på nästan 300 olika språk, och många artiklar finns på ett stort antal. Mångfalden av språk gör det lättare för många att ta till sig informationen! Detta kan vara användbart, exempelvis i sammanhang där det finns många turister i rörelse!

Genom verktyget QRpedia kan smarta QR-koder skapas som automatiskt länkar till artikeln på turistens egna språk. Detta sker genom att språkinställningarna på mobiltelefonen automatiskt identifieras. Att sätta ut QR-koder på intressanta platser gör att fler kan lära sig av besöket. Att sätta upp QR-koder inför Wikimania ökar dessutom chansen att volontärer översätter artiklarna till sina språk.

Tillsammans identifierar vi lämpliga ämnen att ha på skyltarna, identifierar eventuella artiklar som behöver förbättras eller översättas och sätter ihop en plan för hur det kan gå till.

Vad krävs?

  • Montering av QR-koder i utställningen, på byggnaden eller dylikt.

Vad kan vi bidra med?

  • Kunskap om QR-koder.
  • Sprida vilka partner som har satt upp QR-koder.
  • Engagemang av volontärer för att förbättra artiklar som länkas till eller skapa dem på nya språk.

Eventuella kostnader

  • Arbetstid.
  • Tryck/tillverkning av skyltar med QR-koder.

Varför ska ni sätta upp QR-koder?

  • Ett sätt att tillgängliggöra era samlingar för fler då materialet kan läsas på det egna språket på en smartphone.
  • Ett sätt att engagera Wikimedias volontärer att förbättra relevanta artiklar på Wikipedia på olika språk.