Wikimedia-priset

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia-priset är ett pris, som delas ut årligen sedan år 2017 av Wikimedia Sverige. Priset tilldelas en person eller organisation som verkar i enlighet med Wikimedia Sveriges vision, alltså för spridningen av fri kunskap.

Urvalskriterier
  • Den eller de som får priset ska ha gjort något aktuellt under det senaste året, även om priset också gärna får ges till långvarigt engagemang.
  • Den eller de som får priset kan vara såväl interna som externa.
  • Priset ska i huvudsak gå till någon som verkar i Sverige.
  • I övrigt är det fritt att välja vem man vill som man tycker har arbetat i enlighet med Wikimedia Sveriges vision.
Priset
  • Priset är icke-monetärt och består av ett diplom.
  • Priset delas ut på Wikimedia Sveriges årsmöte eller på Wikipediadagen.
Jury
  • Styrelsen för Wikimedia Sverige utgör jury.
Pristagare
År Mottagare Motivering
2017 Holger Ellgaard För hans stora volym av Stockholmsrelaterade Wikipedia-artiklar, som utgör inspiration för både läsare och skribenter, och hans stora villighet att hjälpa andra inom sitt intresseområde.
2018 Tegel För sitt outtröttliga arbete med klottersanering utan drama och idoga arbete som byråkrat, vilket bidrar till att bygga Wikipedias trovärdighet, demokratifunktion och hållbarhet.
2019 Magnus Olsson För att han på ett exemplariskt sätt tar hand om nybörjare så att de känner sig välkomna, konstruktivt bidrar till att föra diskussioner inom gemenskapen framåt, samt aktivt hjälper till vid olika arrangemang på ett sätt, som gör att deltagarna känner sig inkluderade.
2020 Aciram Aciram har gjort en imponerande insats på flera olika fronter inom Wikimediaprojekten med över 185 000 redigeringar totalt. Enbart inom svenskspråkiga Wikipedia har Aciram skapat närmare 7 000 artiklar inom artikelnamnrymden, med fokus på framför allt historiska kvinnobiografier från före år 1900 och olika delar av världen. Aciram har genom detta på ett metodiskt sätt breddat Wikipedia genom att fylla i luckor när det kommer till historiska kvinnor.
2021 Jan Ainali För hans stora engagemang i Wikimediaprojekten och att han outtröttligt verkar för fri information i allmänhet och fri kunskap i synnerhet.
2022 Larske Larske är wikipedianen som andra wikipedianer vänder sig till med frågor om statistik och Wikidata, och som snabbt och med stor vänlighet ställer upp med hjälp att ta fram listor och data (och förklara dem!). Han hjälper till med att få diskussioner att utgå ifrån fakta istället för tyckanden, han delar med sig av råd och hittar kluriga lösningar. Larske är en av de användare som fungerar som en brygga mellan Wikipedia och Wikidata och som åtnjuter stort förtroende hos gemenskapen.
2023 Johan Jönsson För hans arbete med att förklara hur Wikipedia fungerar genom att skriva böcker och tidningsartiklar. Arbetet skapar en större förståelse hos allmänheten och bidrar därmed till att få fler att hjälpa till. Han är också noga med att lyfta fram andra wikipedianers arbete.
2024 Lars Aronsson samt användarna Thuresson och Thurs Lars Aronsson: "För hans arbete med att sprida fri kunskap genom Projekt Runeberg, vilket har möjliggjort skapandet av många biografiska artiklar på Wikipedia, samt inte minst att källbelägga Wikipedias artiklar och därmed uppfylla kravet på verifierbarhet."

Användarna Thuresson och Thurs (samma motivering till båda användarna): "För dennes oumbärliga insatser på svenskspråkiga Wikisource för att därigenom tillgängliggöra källor, som kan användas för att uppfylla Wikipedias krav på trovärdiga källor och verifierbarhet, samt för användarens inkluderande och vänliga bemötande av nybörjare på Wikisource."

Prisutdelningar

Externa länkar