Wikimedia Foundation Affiliate-selected Board seats 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Foundation Affiliate-selected Board seats 2016 är den process under vilken två representanter för chaptren och tematiska organisationer skall utses. Föreningen bjuder in medlemmarna att lämna synpunkter fram till och med den 25 april 2016.

Pågående val av representanter i Wikimedia Foundations styrelse

Just nu pågår val av representanter till Wikimedia Foundations styrelse. Wikimedia Foundations styrelse – Wikimedia Foundation Board of Trustees – består av WMF:s grundare Jimmy Wales, två av chaptren utsedda medlemmar, tre medlemmar nominerade av gemenskapen och fyra experter, utsedda av styrelsen. Det nu aktuella valet rör de två av chaptren utsedda representanterna (Affiliate-selected Board seats).

Valet har föregåtts av en nomineringsperiod, och under tiden 23 mars – 7 maj pågår omröstningen.

Wikimedia Sveriges röster

Styrelsen för Wikimedia Sverige kommer att under denna period avge föreningens röster. Föreningen ger alla medlemmar möjlighet att påverka valet och lämna synpunkter på de tio kandidater som nominerats. Styrelsen kommer utifrån inkomna synpunkter att ta ställning till vilka kandidater den kommer att rösta för.

Kandidater

Det är tio kandidater som ställer upp – ni kan läsa mer om dem här. En av kandidaterna är Wikimedia Sveriges tidigare verksamhetschef Jan Ainali, som styrelsen redan lämnat sin rekommendation för.

Årets val av styrelserepresentanter är viktigt, då Wikimedia Foundation står inför flera stora utmaningar, bland annat i form av val av ny Executive Director.

Synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter till föreningens ordförande via e-post mattias.blomgren(at)wikimedia.se senast den 25 april 2016.

Följ nomineringsarbetet på föreningens wiki (denna sida).

Rapportering av inkomna synpunkter

 • 9 april: E-post skickades ut till medlemmarna med inbjudan att lämna synpunkter.
 • 9 april: Tre medlemmar har lämnat synpunkter på kandidaterna.
 • 10 april: Ytterligare två medlemmar har inkommit med synpunkter.

Diskussioner på Wikimedia Conference

Under helgen 22-24 april pågick Wikimedia Conference i Berlin, där wikimedianer från hela världen möttes. Det gav möjlighet att diskutera kandidaterna och de krav som kan ställas på dem. Ett chapter har avgivit sina röster, några har i princip bestämt sig, medan andra kommer att bestämma sig under den kommande veckan.

WMSE:s styrelse kommer att få rapport från konferensen och diskutera kandidaterna den närmaste veckan.

WMSE:s röster

Styrelsen har efter mejldiskussion beslutat avge föreningens röster enligt följande:

 1. Jan Ainali
 2. Christophe Henner
 3. Natalia Tymkiv
 4. Maarten Deneckere
 5. Susanna Mkrtchyn
 6. Osmar Valdebenito
 7. Lodewijk Gelauff
 8. Siska Doviana
 9. Leigh Thelmadatter
 10. Kunal Mehta

I bedömningen av kandidaterna har styrelsen tagit hänsyn till kandidaternas bakgrund i den organisatoriska delen av wikimediarörelsen och att de är kapabla att driva förändringar.

Styrelsen tackar de medlemmar som lämnat synpunkter på vilka kandidater föreningen skall rösta på.

Resultatet av omröstningen

Omröstningen har nu avslutats och resultatet har offentliggjorts. De invalda blev:

 • Christophe Henner
 • Natalia Tymkiv