Wikimediarörelsens strategidiskussion 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad vill vi skapa eller åstadkomma tillsammans under de kommande 15 åren?


Wikimediarörelsens strategidiskussion 2017 pågår och befinner sig nu i diskussionsomgång 2, vilken pågår fram till den 12 juni 2017. Resultatet av denna ska presenteras på Wikimania i Montreal i början av augusti.

denna sidas diskussionssida ska vi nu inom WMSE, tillsammans med övriga intresserade, under någon vecka föra Wikimedia Sveriges diskussion om de fem teman, som tagits fram under den första diskussionsomgången. Ett antal frågor per tema skall besvaras – du finner frågorna längre ner på denna sida.

Utgångspunkten: Vi är nu en framgångsrik rörelse, som är baserad på en livskraftig vision

 • Under de gångna 15 åren har wikimedianer arbetat tillsammans för att bygga upp den största fria kunskapsresursen i mänsklighetens historia.
 • Under denna tid har vi vuxit från en liten grupp av redigerare till ett omfattande nätverk av redigerare, utvecklare, föreningar, läsare, donatorer och partners.
 • Idag är vi en inflytelserik rörelse, präglad av genomtänkta värderingar och av den kraftfulla visionen att sammanställa all kunskap för alla människor.

Den allmänna miljö som vi förväntas verka inom

Dokument Strategi-genomgång ger en överblick över eventuella problem som kan uppstå under de olika samtalen om strategin för vår rörelse och framtiden. Det kommer att uppdateras och förbättras när det dyker upp ny information och diskussioner kring forskning. Här kan du ta reda på mer om:

 • Kommande befolkningsutveckling, utbildning och teknik
 • Vår rörelse och ekosystemet: vilka är vi idag
 • Varför vi utvecklas som en rörelse (trender i bidrag, innehåll och läsare)

Den stora frågan: Vad vill vi skapa eller åstadkomma tillsammans under de kommande 15 åren?

Vi vill ha en värld i vilken var och en fritt kan dela all kunskap. Vi har nu alla med denna strategidiskussion en möjlighet att bestämma hur vi ska gå framåt, hur vi gör verklighet av vår vision. Vilken roll vill vi spela i 2030 års värld? Vilka fler vill vi ska ansluta sig till våra mål? Vilket arbete vill vi lägga ned? Det här är frågor som vi kan svara på tillsammans.

Det hålls just nu i Wikimedia Foundations regi en rörelseomfattande diskussion för att i samråd definiera Wikimedias framtida roll i världen och utveckla en strategi för att nå dit. Du är varmt välkommen att delta i detta samråd.

Strategidiskussionens steg

Strategidiskussionen genomförs i flera omgångar. Nu pågår omgång två, vilken genomförs i flera spår, det vill säga i olika grupperingar. Diskussionen på denna sida avser spår A för organiserade grupper – specifikt Wikimedia Sverige. Resultatet av denna diskussion blir föreningens inlägg. Svaret skall lämnas senast den 12 juni 2017.

Resultatet av den första diskussionsomgången var omkring 1 800 påståenden, som nu grupperats i fem huvudteman. Dessa teman, som inte nödvändigtvis kommer att vara de slutliga, skall nu diskuteras och lämnas synpunkter på.

Teman

Hälsosamma, inkluderande gemenskaper

År 2030 är Wikimediagemenskapen rolig, belönande och inkluderande för både erfarna skribenter och nykomlingar. Vi välkomnar nya frivilliga till vår rörelse och handleder dem för att säkerställa att de har en trevlig upplevelse och fortsätter delta i projekten. Människor från alla bakgrunder känner sig delaktiga i nätverk av grupper och organisationer med djupgående relationer. Resultatet av detta är att vår rörelse växer i storlek och kvalitet, eftersom våra projekt frodas i en kollektiv skötsel.

Den förbättrade eran (Framsteg genom teknologi)

År 2030 använder Wikimediagemenskapen aktivt teknologiska innovationer för att hjälpa frivilliga att bli mycket mer kreativa och produktiva. Vi använder maskinlärning och -design för att göra kunskap lätt att nå och använda. För att kraftigt öka kvaliteten och kvantiteten av information på fler språk, har frivilliga till exempel åtkomst till bättre maskinöversättningar. Vi presenterar och organiserar kunskap på ett sätt som underlättar för människor att delta och bidra - bortom webbläsaren, appen, och encyklopedin.

En sannerligen global rörelse

År 2030 är vi en sann global rörelse. I synnerhet riktar vi vår uppmärksamhet mot de regioner, där vi inte ännu fungerar tillräckligt bra, det vill säga Asien, Mellanöstern, Afrika, och Latinamerika. Vi arbetar med gemenskaper av läsare, bidragare och partners i dessa delar av världen. Vi tillgängliggör utrymmen för nya former av bidrag från dessa regioner (referenser, citering, etc.). Vi skapar medvetenhet om den fria kunskapens makt och överbygger åtkomstbarriärer. Vi konstruerar produkter som är anpassade för de behov, som dessa nya rörelsemedlemmar har.

Den mest respekterade kunskapskällan

Vi arbetar för att åstadkomma ännu mer korrekt och verifierbar information. År 2030 ses Wikimediaprojekt som den mest högkvalitativa, neutrala och relevanta kunskapskällan. Vi ökar djupet på den tillgängliga kunskapen och fasthåller vår standard för verifierbart och neutralt innehåll. Vi bjuder in experter att delta. Vi hjälper människor att förstå hur vår process gör våra produikter mer pålitliga. Vi visar den mest relevanta informationen som finns, när och var den behövs.

Engagemang i kunskapsekosystemet (Delta i kunskapsnätverket)

Vi bygger relationer med ett stort antal organisationer, vilka likaledes är hängivna anhängare till fri kunskap. Wikimediagemenskaper arbetar också med likasinnade, som de tidigare inte kände till. Vårt innehåll spelar en central roll i akademisk och annan utbildning världen över. Vi är medspelare till ledande institutioner inom utbildning, konst, underhållning, civilsamhälle, den offentliga sektorn samt den vetenskapliga och teknologiska världen. Tillsammans bjuder vi in en ny generation människor som kan ta dela av, skapa, och förvalta ett växande bibliotek med fri kunskap åt alla.

Att diskutera

Vi i Wikimediaföreningarna har uppmanats av WMF:s strategiteam att diskutera följande frågor beträffande respektive tema (och att stödja våra argument med undersökningar, om så är möjligt):

 1. Vilken påverkan kommer vi att ha på världen, om vi följer detta tema?
 2. Hur viktigt är detta tema i förhållande till övriga fyra teman? Varför?
 3. Fokus kräver avvägning. Om vi ökar våra insatser inom detta område de kommande 15 åren, finns det någonting som vi gör idag som vi måste lägga åt sidan?
 4. Vad skulle kunna läggas till för att ge detta tema större tyngd?
 5. Vilka andra (organisationer, grupper, företag, myndigheter) kommer att arbeta inom detta område, och hur skulle vi i så fall kunna bli partner med dem?

Specifika idéer för förbättring av programvaran lämnas i Phabricator eller på respektive produkts diskussionssida.

Genomförande av diskussionen

Diskussionen genomförs på denna sidas diskussionssida. Diskussionen sammanfattas sedan av WMSE:s koordinationsteam för denna strategidiskussion och lämnas in senast den 12 juni till WMF.

I vilken form kan våra synpunkter ge genomslag? Vi tänker oss att det bör vara ett fåtal "Summary statements" med korta, kraftfulla och innehållsrika formuleringar, vilka återspeglar de mest intressanta och mest stödda förslag som kommer fram i debatten. Se exempel på sammanfattningar från tidigare diskussionsomgång.