Wikipedia-dagen 2017/Prisutdelning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Uppläggsförslag för Wikimedia Sveriges pris för spridandet av fri kunskap

Vid ett möte med Eric Luth (WMSE), John Andersson (WMSE), Anna Troberg (WMSE) och Axel Pettersson (WMSE) föreslogs följande upplägg för styrelsen att ta ställning till, inför det Wikimedia-pris som ska utgöra en del av Wikipedia-dagen den 22 april, och som är tänkt att bli ett årligen återkommande evenemang.

Tema och namn
 • Förslaget är att priset går till en person eller organisation som verkar i enlighet med Wikimedia Sveriges vision, alltså för spridningen av fri kunskap.
 • Därför är också förslaget att namnet blir "Wikimedia Sveriges pris för spridandet av fri kunskap.
 • Anledningen till förslaget att det får namnet "Wikimedia Sverige" och inte "Wikipedia" är för att tydligare koppla Wikipedia-dagen till Wikimedia Sverige.
Urvalskriterier
 • Den eller de som får priset ska ha gjort något aktuellt under det senaste året, även om priset också gärna får ges till långvarigt engagemang.
 • Den eller de som får priset kan vara såväl interna som externa.
 • Priset ska i huvudsak gå till någon som verkar i Sverige.
 • I övrigt är det fritt att välja vem man vill som man tycker har arbetat i enlighet med Wikimedia Sveriges vision.
Priset
 • Priset ska inte vara monetärt, eftersom det kan verka som betald redigering.
 • Framöver får det gärna vara någon form av fritt konstverk eller liknande. Det finns dock inte tid till det 2017.
 • Förslaget istället är att beställa hem en glasgravyr eller liknande med Wikipedia-loggan och en passande text.
 • Pristagaren får också ett diplom.
 • Pristagaren bjuds på resa till Stockholm, vilket kräver en resebudget som klarar detta.
 • Priset ska offentliggöras i förväg, vilket underlättar logistiken och möjligheten att få medial uppmärksamhet.
Juryn
 • Juryn bör utgöras av ett utskott eller mindre sammanslutning inom styrelsen, som i den mån den känner att det behövs kan ta in ytterligare personer som tillför kompetens.
 • Det bör vara 3-5 personer i juryn.
 • Det bör vara en nomineringsprocess som pågår under en vecka i slutet av mars, för att juryn ska kunna utse pristagaren i början av april.

Se även