Wikipedia Academy 2009

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikipedia Academy är en tvådagarskonferens med målet att få fler akademiker att bidra till det fria uppslagsverket Wikipedia. Konceptet grundades 2006 i tyska Göttingen och upphovsmannen var Frank Schulenburg, verksam inom Wikimedia Deutschland, den tyska lokalavdelningen av Wikimedia Foundation. Det har sedan blivit ett årligt evenemang och spritt sig till flera länder. I Sverige har den ideella föreningen Wikimedia Sverige initierat två konferenser, närmare bestämt i Lund 2008 samt i Stockholm 2009. Båda konferenserna har genomförts i samarbete med universitetspartners.

Wikipedia Academy i Stockholm den 16-17 november 2009 arrangerades av Wikimedia Sverige och Stockholms universitetsbibliotek. De första kontakterna mellan föreningen och Universitetsbibliotekets e-resursavdelning knöts under våren 2009. I de inledande samtalen deltog från föreningens sida Einar Spetz och Anders Wennersten; från universitetsbibliotekets sida Wilhelm Widmark, Camilla Smith och Tomas Johansson.

Konferensen ägde rum i universitetets lokaler på Campus Konradsberg, nära Torildsplan. Wikimedia Sverige hade ett huvudansvar för innehållet den första dagen, medan universitetsbiblioteket ansvarade för den andra dagens uppläggning.

Flera deltagare kom från olika bibliotek och gymnasieskolor. Detta var oerhört glädjande i sig för arrangörerna. En fråga som återstår är hur ytterligare fler doktorander, forskare och professorer kan lockas till konferenser om Wikipedia.

Dag 1. Måndag 16 november

Den första dagen deltog xxx vid föreläsningar och workshop. Efter kaffe och registering hälsades deltagarna välkomna av Academymoderator Lena Olsson, Lärum vid Stockholms universitet. Första dagens föreläsningar hölls i Amelinsalen.

Först ut var Erik Zachte, Wikimedia foundations trendanalytiker, som talade under rubriken Wikipedia from an academic perspective; what are the trends?

Därefter föreläste Lennart Guldbrandsson, Wikimedia Sveriges ordförande, på temat Wikipedia ur ett vetenskapligt perspektiv.

Sedan följde en handledd workshop, där deltagarna prövade att skriva och redigera på Wikipedia, ägde rum i datasalar och klassrum i andra byggnader på campus. Deltagarna delades in i 4 grupper, var och en på cirka 10 personer. Datortillgången var god och i varje workshopgrupp fanns två handledare som ledde arbetet. I loggarna kan man se alla användare som skapades under denna tidsrymd, alla behöver dock inte vara från deltagarna på workshopen.

I slutet av workshopen gick Wikipedias servrar ner.

Vid en återsamling diskuterades hur det hade gått i workshoparna, därefter föreläste Jan Ainali om potentialen för att samarbeta kring projekt på Wikipedia. Länk till Jan Ainalis bilder.

Mellan föreläsningarna var det fika.

Kvällen avslutades med medelhavsbuffé och mingel. Konferensmingel och buffé

Dag 2. Tisdag 17 november

Den andra dagen kom yyy deltagare till Aula Konradsberg. Föreläsningarna hölls av akademiska aktörer med tydlig anknytning till universitet och högskolor. En planerad föreläsning med Pelle Snickars från Kungliga biblioteket ställdes in på grund av sjukdom.

Båda dagarna dokumenterades av Wikimedias utsända. En del fotgrafier från Academy har laddats upp på Wikimedia commons. På Twitter har evenemanget fått hashtag #wa09.

Richard Gatarski: Blomkål, prosumtion och akademin
Richard Gatarskis presentation

Eva Hemmungs Wirtén: Encyklopedisk enfald: kunskap, vetenskap och upphovsrätt
Presentation

Jan Hjalmarsson, Susanne Waldén Vetenskapliga begrepp, etnologi och Wikipedia - konsten att använda ett kritiserat uppslagsverk kreativt, Presentation

Peter Gill Wikipedia som brygga mellan sant och falskt i en virtuell värld Presentation

Magnus Eriksson Erfarenheter från universitetskursen "Wikipedia - författande, trovärdighet och teknik"

Petter Henriksen Den andre leksikonmodellen - Store norske leksikon Henriksen berättade om den övergång till användarmedverkan som traditionsrika Aschehoug och Gyldendal store norske leksikon har företagit. SNL är inte ett wikibaserat uppslagsverk men använder delvis samma arbetsformer som Wikipedia. Henriksen talade om möjligheten att uppnå ekonomisk lönsamhet för SNL som en stor utmaning. Presentation

Lars Ilshammar Från Wikipedia till Wikiworld Länk till Lars Ilshammars föredag (PDF).

Slutdiskussion och avslutning

Föreläsningssalen dag 2

Fika

Kursmaterial

Externa länkar

Se även