Wikipedia i utbildning 2012/Mellanstadiet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Välkommen att ta del av uppgifter för pedagoger och elever på mellanstadium.

Skapa videoklipp

En kort introduktion till videoklipp på Wikipedia finner du här. I nuläget arbetar vi även på svenska instruktioner som kommer att finnas tillgängliga här. Att göra filmklipp för att använda på Wikipedia är möjligt inom flertalet ämnen däribland svenska, SO, slöjd, biologi och teknik. För att bättre kunna förstå vissa tekniker såsom att karda ull, hur ett ånglok fungerar och så vidare behövs ofta klipp. Dessa klipp kan du tillsammans med dina elever skapa och föra diskussion kring. Här finns även möjligheten att fokusera på vissa kulturella fenomen som att använda en slända inom textil till exempel. Du kan här med eleverna främja en förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. Ett exempel på hur det kan se ut hittar du här.

Förlänga stubbar

På Wikipedia finns flera stubbar, korta texter, som kan utvidgas med dina elevers kunskap. Titta till exempel på dessa kategorier, fritidsstubbar eller högtidsstubbar. Här kan eleverna använda böcker tillgängliga hos er och ta hjälp av bibliotekarie för att hitta bra och relevant information. Som en del i sin språkutveckling kan detta vara en god möjlighet att fundera över hur man som elev kan använda sitt språk neutralt och koncist, samt att skriva förklarande snarare än värdeladdad text. Detta kan även ingå i alla SO ämnen där det finns diskussion om källor och källkritik, vilket är av stor vikt på Wikipedia och i skolan. Om ni väljer att skriva om olika högtider kan detta vara en del av religionsundervisningen. Vi har nyligen på Wikipedia dessutom fått in mycket information om svampar och fåglar, vilka eleverna kan skriva mer om inom till exempel biologi. Svampstubbar hittar du här och fågelstubbar här. Självklart finns även stubbar om djur där ni kan fokusera på till exempel däggdjur eller blötdjur.

Förklara fenomen genom videoklipp-använd Wikipedia för att låta eleverna bli lärare

En del fenomen behöver videoklipp för att kunna förstås på bästa sätt. Dessa kan vara matspjälkning, fotosyntes bland många andra. Ta tillfället i akt att rita, måla, illustrera och sedan klippa ihop en film om hur dessa fenomen fungerar och bli lärare till andra elever som kan gå in och använda era klipp. Vi har skapat en kategori här där ni kan ladda upp dessa klipp, fritt tillgängliga för andra att nyttja. Vi använder här tanken om flipped-classroom, att fokusera på samtalen och diskussionen kring fenomenen i klassrummet då eleverna genom filmklipp har grundförståelsen innan de kommer till lektion. Dessa filmer kan även vara en del i en kulturell diskussion, med filmklipp som hur vi bakar pepparkakor, dansar små grodorna och mycket annat. I Lgr 11 står att finna ”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.” Låt filmklipp om naturvetenskapliga fenomen vara ett sätt att främja samtal och förståelse om dessa, samtidigt som de nyttjar och utvecklar sin estetiska förmåga. Låt dessutom dina elever få möjligheten att bli lärare till andra elever runt om i Sverige!

Skriva på engelska

På engelska Wikipedia finns till exempel denna artikel om små grodorna, dock ej på simple English. Språkversionen simple English är till för dem som inte har engelska som modersmål och ända vill ha fri tillgång till relevant kunskap. Dina elever kan på engelsklektioner skriva på simple English språkversion och bidra med kunskap om svenska kulturella fenomen eller ämnen som ni arbetar med i nuläget. Att bidra till simple English språkversion är ett demokratiprojekt för att öka tillgängligheten av fri kunskap till fler människor.