Wikipedia i utbildning 2012/Mittuniversitetet i Sundsvall

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Wikipedia i utbildning  


Campus svall.jpg

Magnus Eriksson berättar att Wikipediaförfattande som redovisningsuppgift kan vara oerhört lärorikt för studenter. Det passar i ämnen där svenskspråkiga Wikipedia är tunn, men där studenterna kan översätta och hämta källor från bra artiklar på engelskspråkiga Wikipedia. Det kan kräva mycket handledning av en lärare som har viss erfarenhet av Wikipedia. Studenternas texter blir bättre om läraren tillhandahåller förslag på ämnen att skriva om, och ställer krav på många bra källhänvisningar.

Magnus berättar att Wikipediasamfundet har varit mycket uppmuntrande, och har hjälpt studenterna förbättra sina texter. Vissa studenter blir inspirerade av att skriva för en större publik, medan andra blir skrämda – de vill hellre göra vanliga hemuppgifter. Som pedagog kan man stötta genom att titta på studenternas text innan de sparar den.

Exempel på uppgift om Wikipediapublicering

Magnus har hållit i flera olika universitetskurser sedan 2006, där studenter har fått i uppgift att bidra till artiklar på Wikipedia om kursens ämne.

Syftet med denna uppgift är bland annat att;

  • Inspirera, det är en motivation att skriva för en större publik.
  • Få mer återkoppling som student på sitt skrivande utöver återkoppling ifrån pedagogen.
  • Tillsammans utveckla aktuellt kursmaterial.
  • Ge en bra övning i att leta källor och referera.

Uppgiften består bland annat i att utöka en befintlig artikel som är central för kursen. Dessutom kan uppgiften vara att skapa en ny artikel, och att vidareutveckla kurskamraters artiklar.

För att se exempel på hur Magnus utformat uppgiftsinstruktionerna för kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet (7,5 p), och vilka artiklar uppgiften resulterat i, läs här.


Körkortskursen Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik

Magnus gav kursen Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik på Mittuniversitetet 2009-2010. Han berättar om denna kurs;

– År 2009 och 2010 gav vi på Mittuniversitet världens - vad jag vet - första universitetskurs som bara handlar om wikier och Wikipedia. Kursen hette Wikipedia – författande, trovärdighet och teknik. Kursen var bland annat tänkt som körkortsutbildning för administratörer på Wikipedia, och lästes även av lärare, bibliotekarier och studenter. Fokus var särskilt på källkritik och på forskning om Wikipedia, samt på Wikipedias riktlinjer.

– Ett viktigt inslag var att studenterna skrev egna bidrag till svenskspråkiga Wikipedia. Idag finns inte kursen kvar, men jag använder Wikipediaförfattande som redovisningsuppgift på fler kurser. Syftet är att inspirera genom att studenterna kan få mer feedback på sin text, och lär sig leta bra källor.