Wikipedia i utbildning 2012/Wikipedian in Academy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Övergripande plan för denna roll

Vetande i Wikipedia – Kommunikationsprojekt vid SLU

Låt oss börja med att titta på det övergripande målet gällande detta projekt för att sedan kunna specificera tankar kring tjänsten 'help-desk'.

Målet ska vara att under 2013 åtminstone 100 forskare har deltagit i Wikipedia och medverkat åtminstone med ett substantiellt bidrag (del av eller hel artikel), att denna form för kunskapsspridning ska vara känd bland forskare och samverkanslektorer inom SLU mot slutet av året, och att utvalda delar av forskarbloggen överförts till Wikipedia.

Låt oss anta att tjänsten är på 6 månader på 25 procent. Totalt 240 timmar.

 • 3(4) workshops. Uppsala, Alnarp, Umeå & (Skara). Första månaden.
 • Utveckla befintligt samt skapa utbildningsmaterial för att stödja bidragsgivare på SLU. Två första månaderna.

Finnas till hand för frågor och aktivt kunna hjälpa forskare och doktorander på SLU som bidrar och önskar bidra till Wikipedia. Under hela sexmånadersperioden.

 • Initiativrikt utveckla möjligheten och tillgängligheten för forskare & doktorander på SLU att bidra. Under hela sexmånadersperioden.
 • Utbilda minst 6 Wikipedia-ambassadörer på tre olika lärosäten. De tre första månaderna.
 • Stödja Wikipedia-ambassadörer. De tre sista månaderna.
 • Hålla minst 4 workshops utöver de 4 ovan om intresse/engagemang finns vid de olika lärosätena. Under sexmånadersperioden.
 • Introducera SLU <3 Wikipedia för gemenskapen samt hålla kontinuelig kontakt med gemenskapen gällande detta projekt. Under sexmånadersperioden.
 • Rapportering till Formas om projektet. Kort information varje månad.
 • Wikipedia-ambassadörsdag på SLU. Finns det ekonomi för detta?
 • Var är tänkt i budget utöver resor & lön?
 • Tid för att berätta om vad man gör som 'Wikipedian-in-Residence', få andra universitet intresserade och höja intresset för SLU och denna satsning
 • Blogginlägg till WMF
 • Hellre 4 månader på halvtid än åtta på 25% (eller terminen ut)
 • Hur ser själva arbetstiden ut? Viktigt för Arild att det är flexibelt
 • Wikipediaambassadörerna får en viss tid av sin arbetstid till detta projekt
 • Ambassadörs-slutseminarium, hur arbetar vi vidare?
 • Formas krav på vad som ska redovisas med de pengar som är givna
 • Placering av tjänst?
 • SLU funderar över lämpliga ambassadörer.
 • Hålla en workshop i höst 2013 för ambassadörer och nyrekryterade sådana. Kan detta gå inom WiU budget?
 • Bidra helt randomiserat eller strukturerat?
 • Ljs-bot