Wikipedia i utbildning 2012/värdegrund

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Filosofi

Tänk dig en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Frihet

Att utveckla fri kunskap som kan skapas, användas och återanvändas av hela mänskligheten.

Tillgänglighet

Att skapa fri kunskap är onödigt om användare inte kan få tillgång till det. Därför ska kunskapen vara tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Självständighet

Wikipedia drivs utav gåvor och det är av största vikt att vara fria att kunna driva organisationen utan monetär påverkan.

Öppenhet och mångfald

Frivilliga deltar runt om på jorden oberoende religion, politiska övertygelse, sexuella läggning, nationalitet ...

Transparens

Information ska kommuniceras transparent till alla skribenter och till allmänheten runt om på jorden.

Gemenskapen är vår största tillgång

Respekt för gemenskapen, deras arbete och idéer är ett måste.

Grundprinciperna

Wikipedia är ett uppslagsverk. Alla artiklar måste sträva efter verifierbarhet: material som inte kan verifieras kan tas bort, så var snäll att inkludera trovärdiga källor. Wikipedias artiklar är inte rätt ställe för att uttrycka personliga åsikter, erfarenheter eller argument. Originalforskning, dina egna idéer och tolkningar kan inte verifieras, och är därför inte lämpliga. Wikipedia är inte en plattform för reklam, en talarstol eller samling över webblänkar. Wikipedia är inte en tidning eller en samling av källdokument – denna typ av innehåll finns det plats för på Wikimedias systerprojekt.
 
Wikipedia tar inte ställning. Detta innebär att vi strävar efter att artiklar inte ska förespråka ett enskilt perspektiv. Ibland kräver detta att flera perspektiv framhävs, med en saklig beskrivning av alla dessa perspektiv, med kontext för varje perspektiv. Presentera inte ett perspektiv som ”sanningen” eller ”det bästa perspektivet”, men som den etablerade eller vanligaste uppfattningen. Det innebär att källbelägga med verifierbart och pålitligt material så ofta som möjligt, särskilt i ämnen som kan anses kontroversiella. När en konflikt uppstår angående neutralitet, deklarera en ”nedkylningsperiod” och markera artikeln som omdiskuterad, red ut detaljerna på diskussionssidan och följ gemensamma beslut.
 
Wikipedia har ett fritt innehåll som alla kan redigera. All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons erkännande-dela lika 3.0 (cc-by-sa 3.0) och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst, det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen. Bryt inte mot upphovsrätten eller lägg in material som inte är kompatibelt med licensen cc-by-sa 3.0. Du kan kopiera material från Wikipedia till andra dokument, om du följer licenserna .
 
Wikipedia har en uppförandekod. De som bidrar till Wikipedia har många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda synvinklar. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Det är viktigt att följa etikettreglerna.
 
Wikipedia har inga fasta regler. Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Alla sidversioner sparas, så du kan inte av misstag förstöra något. Det innebär också att det du skriver här kommer att bevaras för eftervärlden.

Filmklipp om grundprinciperna