Projekt:Wikimini 2014/Ansökan till Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan
Organisation: Stiftelsen Oscar Hirschs Minne
Sista ansökningsdatum: 2014-10-15
Max bidrag:
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 3
Beslutsdatum: December
Uppföljning inför inskick:

Ändamål

Wikiminauterna Kajsa och Frida (från Furulundsskolan) visar hur man bidrar på Wikimini på "Mötesplats skola 2013".

Wikipedia är en av världens största webbplatser och används varje månad av cirka en halv miljard människor. Texterna är skrivna av och för vuxna och barn och unga har därför ofta svårt att ta till sig av informationen och utesluts även från att aktivt delta genom att dela sin kunskap. Vad som behövs är en uppslagsbok som är anpassad för målgruppen och Wikimedia Sverige har under 2013 tagit de första stegen för att skapa en sådan tillsammans med Sveriges barn och unga. Vi kallar projektet för Wikimini vilket är en encyklopedi för och av barn och unga.

Än så länge har detta främst skett genom att drivna lärare, som ligger i framkant när det gäller digitaliserad undervisning, använt Wikimini som en integrerad del av sin undervisning där elever lärt sig beskriva och kommunicera faktatexter till allmänheten. I likhet med Wikipedia har Wikimini även en räckvidd som går bortom klassrumsaktiviteterna och är öppet för barn och unga ska kunna bidra med sin kunskap närhelst de känner för det. Att delta kollaborativt via datorn under ett läger, där material och expertis finns på plats, gör det möjligt för barn och unga att delta obehindrat och engagera sig i en intressant aktivitet, oavsett funktionsnedsättningar, bakgrund, tidigare kunskaper eller andra begränsningar.

I ett digitaliserat samhälle ställs höga krav på att unga utvecklar sin digitala litteracitet, som handlar om att kunna förstå och granska fakta och förhållanden i den information som man möter på webben. Det innebär också att dagens barn och unga behöver kunna använda modern teknik för att kommunicera, skapa och lära, och på så sätt bygga sin förståelse för hur medier fungerar och utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Wikimini är en sådan plattform där dessa färdigheter utvecklas och en plats där barn får delta i kunskapsdelande med andra och lära sig om kollaborativa processer i informationssamhället, som de som ligger till grund för Wikipedias innehåll. Även barn och unga ska kunna vara delaktiga i att främja tillgången på kunskap, en grundpelare i demokratiska samhällen.

Att det man skriver i skolan faktiskt används till något fungerar väldigt stimulerande och ökar motivationen bland eleverna. Idag används Wikipedia av mängder av lärare som en plattform för eleverna att sammanställa information och de rapporterar väldigt goda resultat och ett stort intresse bland eleverna - även efter skolan slutat. Att skriva på Wikipedia är dock för svårt för de yngre eleverna på grund av det avancerade språket och kravet på högkvalitativa källor, det är i behovet som uppstår där som Wikimini kommer in. Wikimini är inkluderande på så sätt att det tillåter alla barn och unga att bidra med sin kunskap utifrån sin nivå av förståelse och förkunskaper och exkluderar varken den som behöver språkligt stöd eller den som har annan bakgrund än den från svensk skolgång. Som mötesplats för barn med olikheter spelar den en viktig roll för att lägga grunden till en förståelse för andra människor. Den svenskspråkiga versionen av Wikimini lanserades därför år 2013 av Wikimedia Sverige och plattformen har snabbt fått spridning över hela Sverige. Sedan lanseringen har över 1 180 registrerade användare bidragit till innehållet. Fortfarande är det dock en mycket, mycket liten del av Sveriges barn och ungdomar som ens är medvetna om Wikiminis existens och vi vill bredda oss och inte endast arbeta direkt genom skolan.

Lägerverksamhet som sådant är väletablerat i Stockholms kultur och ett sätt för unga att få en meningsfull verksamhet under långa lov. Denna typ av läger kompletterar också de befintliga som ofta har som uttryckligt syfte att omfatta mycket liv och rörelse, något som inte passar alla. Detta blir alltså ett alternativ för stadens unga vars föräldrar inte har möjlighet att ordna speciella lösningar på annat sätt. Wikimedia Sveriges kansli är baserat i Stockholm och vi har identifierat ett flertal arenor i Stockholm där vi enkelt och till en låg kostnad kan nå stadens många barn och unga.

Flera av de barn, unga och lärare som redan använder Wikimini har kunnat ge oss återkoppling på ett flertal problem som återstår att lösa på sajten med bättre instruktionsmaterial och strukturer. Wikimini behöver också en aktiv gemenskap av administratörer som kan hålla efter webbplatsen från vandalism och spam. Här vill vi undersöka möjligheterna att nå fler barn och unga och göra dem intresserade att fortsätta bidra till Wikimini som en fritidsaktivitet genom ett innovativt koncept med Wikimini-läger. Genom detta vill vi fortsätta utveckla Wikimini till en användbar källa för information och kunskap som är omfattande, lättläst och bara ett par knapptryckningar bort. Att den likt Wikipedia tillhandahålls gratis, helt utan reklam och får återanvändas ökar incitamentet för användning och barn och ungdomar snabbt och enkelt kan ta del av kunskapen - helt utan kostnad! Det förenar alltså lärmiljö och läromedel i ett och samma projekt med barnen i centrum. Till skillnad från många kommersiella aktörer så samlas ingen information om barnen in för marknadsföring. För oss är det viktigt att barn och unga skall kunna lära och skapa digitalt innehåll i en miljö som är fri från reklam och kommersiella budskap.

I Armenien hölls världens första Wikipedia Camp för tonåringar vilket var väldigt framgångsrikt med över tusen skapade artiklar och mängder av volontärer som fortsatte skriva efter att lägret slutat. Vi är övertygade om att Wikimini-läger skulle kunna få väldigt goda effekter och skapa en ny hobby som är lärorik, rolig och utvecklande och inte minst något som gynnar andra barn och ungdomar runt omkring också.

Verksamhet

Vi vill undersöka möjligheten att hålla ett Wikimini-läger där barn och unga får lära sig om Wikimini, aktivt skriva om sina favoritämnen, illustrera text med sina bilder och fotografier och på så sätt kommunicera sin kunskap till jämnåriga mottagare. Läger-modellen kommer att fungera inspirerande i ämnesval och för att skapa illustrationer som kan användas. Vi tror att detta kommer att vara en spännande aktivitet under ex. sportlov för de barn och ungdomar som inte kan eller vill vara på mer traditionella läger.

Wikimedia Sverige har omfattande expertis av att lära personer i alla åldrar att bidra på våra olika projekt på ett roligt och stimulerande sätt. Föreningen har dock aldrig anordnat ett läger tidigare och vi behöver undersöka var som är möjligt att göra, var i Stockholm detta bäst kan anordnas, vilka organisationer vi kan arbeta med och vad vi behöver införskaffa innan. Vi ser ett ytterligare värde av att kontakta och involvera organisationer som arbetar för ungdomar med funktionsnedsättning då Wikimini är en fritidsaktivitet som inte är beroende av rörlighet utan bara ett aktivt intresse och nyfikenhet.

Vi kommer att sammanställa de insamlade kunskaperna i en rapport. Rapporten kommer att vara tillgänglig på vår webbplats och som kommer även att ligga till grund för ansökningar för att genomföra det första Wikimini-lägret under andra halvan år 2015 alternativt 2016. Rapporten kommer också att vara av nytta för alla andra organisationer som vill genomföra liknande läger, då mycket av slutsatserna och rekommendationerna kan appliceras på all lägerverksamhet.

Budget

  • Lön: 62 500 kronor
  • Resor: 3 000 kronor
  • Administrativa omkostnader: 2 000 kronor
  • Övrigt: 2 000 kronor

Totalt: 69 500 kronor

För detaljer, se: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QD-Npjr3ppmFzEeMApAhyQsHhAzyyvm1yUWmyY3Iomc/edit?usp=sharing

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (uppslagsverket Wikipedia, mediadatabasen Wikimedia Commons, utbildningsplatsen Wikiversity, den fria ordboken Wiktionary med flera).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt fyrtio liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

För 2014 består cirka 50% av budgeten från årliga bidrag från Wikimedia Foundation i USA, vilket baseras på donationspengar, och resten kommer från ansökningar från stiftelser och medlemsavgifter.

Kontaktuppgifter

Namn Sara Mörtsell

e-post sara.mortsell(at)wikimedia.se

Titel Utbildningsansvarig hos Wikimedia Sverige

Personnummer

Telefon, arbete 073-3862610

Mobiltelefon 073-3862610

Personlig webbplats

Organisation Wikimedia Sverige

Organisationsnummer. 802437-8310

Postadress Box 500

Postnummer 10129

Ort Stockholm

Bankgironr. 58229915

CV/Presentation

Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige sedan januari 2014. Hon har gymnasielärarexamen och har tidigare jobbat som IKT-pedagog och gymnasielärare och har många års erfarenhet av att vara aktiv i skolutvecklingsfrågor, driva initiativ rörande lärares digitala kompetensutveckling och utveckling av de språkutvecklande arbetssätten för flerspråkiga elever. Frågor om likvärdig tillgänglighet till fri kunskap och utbildning är centrala.

Utbildning
Gymnasielärarexamen, Stockholms universitet 2013
Master of Linguistics, Cambridge University 2007

Annat fokus

Ett av våra fokusområden är att hjälpa fler lärare att använda Wikipedia i utbildningen vilket har gett oss goda erfarenheter hur vi bäst skall nå ut och ett omfattande nätverk. Vår vision är att alla utbildningsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap och att skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning. Detta vill vi uppnå genom att ge pedagoger de insikter och verktyg de behöver ha för att kunna förstå Wikimini bättre och förmedla det till sina elever. Det finns inget bättre sätt att lära sig förstå en källa till kunskap än att dyka rakt in i det och se hur det produceras genom att göra det själv. Det har också visat sig att eleverna blir mer studiemotiverade när de får jobba i "skarpt läge" när de vet att de blir lästa av andra.


Förbättra dokumentation.

Rent konkret håller vi workshops, nätseminarier, producerar utbildningsmaterial och kommer på besök för inspirationsföreläsningar.