Projekt:Wikimini 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Engagera elever Som vuxen hittar du hjälp för hur du kan stötta eleverna här; wikimini:vuxna och som pedagog kan du hitta hjälpsidor här; wikimini:pedagoger.
Tips Vilka lärare kan driva projekt på Wikimini? Tipsa oss!
Översätta Hjälp till med översättning av det som står under Translation.

Kort projektbeskrivning

Aktiviteten på Wikimini under 2014

Det här projektet handlar om att stötta lärare och elever som hittat till Wikimini att kunna bidra till utveckling av Wikiminis innehåll och användarnas gemenskap. Bedömningen har gjorts att det är relativt lätt för pedagoger att vilja utforska wikimini med sina elever och det kan därför vara värt för projektet att vara avgränsat till insatser riktade mot att ge lärare uppslag till hur Wikimini går att integrera i undervisningen mer långsiktigt och hur innehållets kvalitet kan utvecklas inom ramen för grundskolans undervisning.

Enkla skärminspelningar är ett sätt att ge uppslag till hur Wikimini fungerar och vara en uppmuntran till att bidra mer kontinuerligt. Dessa riktar sig mot de lärare som redan hittat Wimiini och söker mer uppslag till hur det går att använda det i undervisningen. Med tanke på projektets storlek är det ett sätt att kunna nå så många som möjligt med relativt liten arbetsinsats.

Uppföljning

Delmålet med att ge utmärkelse till fem klasser kommer att nås. Fler än fem klasser kan få utmärkelse eftersom många har varit aktiva på Wikimini, men bedömningen görs att tid inom projektet endast tillåter att söka upp lärare till fem klasser. Om fler lärare ser att det går att hämta badge för sina insatser så är det högst välkommet, och då kan också den återkopplingen ske relativt snabbt och effektivt.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

4107 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 10 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4107 10 000 Minst 5 klasser får utmärkelse.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Sex lärare har fått badge Wikiminipedagog 2014, en lärare väntar pga tekniska problem.
 • Blogginlägg om gott exempel från Vallhamraskolan.
 • Skapat mer tillgängliga resurser för lärare i form av skärminspelningar.

38 aktiva användare de senaste sju dagarna http://sv.wikimini.org/wiki/Special:Statistik

 • Lärare och skolmänniskor överlag är intresserade av wikimini.
 • Det vore önskvärt att utveckla wikimini så att det finns ett sätt för lärare att "anmäla" sig eller skriva upp sig någonstans, för att systematisera kvalitativ uppföljning som kan ge mer än enbart registrerade/aktiva användare.
 • Lärare fattar Wikimini som verktyg mycket fortare än Wikipedia.
 • Svårare att få ut statistik jämfört med från Wikipedia om användandet.
 • Broschyren är ouppdaterad. Ett uppdaterat enkelt material att dela ut skulle vara användbart (broschyr och posters).
 • Upphovsrätten på bildmaterialet på Wikimini gör det lite krångligare.
 • Driftsmiljön på Wikimini skulle kunna vara mer stabil.
 • Undersök om missbruksfilter kan aktiveras på Wikimini.
 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 7 974,47 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Elever skriver men det är svårt att se/veta vilka användare som är lärare, eller om ens läraren själv redigerar. Det kan bli ett problem, tidskrävande, för att följa upp och ge återkoppling.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: