Wikipedia i utbildning 2013/Resebeslut Kalmar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Resebeslut 2013-03-14

Resenär
Sophie Österberg
Eventuell medresenär
Axel Pettersson
Resans ändamål
Wikipediadag i Kalmar
Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad
17.40 12 mars
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, tjänstgöring vid resemålet
07.00 13 mars (08.00 för Axel)
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
13.00 14 mars (23.30 13 mars för Axel)
Resebeslutfattare
Sophie Österberg

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 0 SEK
Summa = kostnadsspann totalt
 • 0 SEK
Kostnadsställe
 • SJ & Hotell Svanen

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg

Reserapport 2013-03-22

HUVUD

 • Resenär: Sophie Österberg
 • Eventuell medresenär: Axel Pettersson
 • Resans ändamål: Wikipediadag i Kalmar. Två workshops under dagen samt kväll med föreläsning.
 • Rese-ID: 2013-03-14
 • Resedatum: 12 - 14 mars
 • Resebeslutfattare: Sophie Österberg

RAPPORT

 • Två workshop under dagen för pedagoger, bibliotekarier, IT-pedagoger, aspispedagoger
 • Kvällsföreläsning för samma grupp

EVENTUELLA KOMMENTARER AV UPPFÖLJNINGSKARAKTÄR

 • Fortsätta hålla kontakt med de som var där och erbjuda fortsatt stöd i att nyttja Wikipedia som lärarresurs

Kombination med privat syfte

 • avses inte