Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Tierp kommun/resebeslut

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Beslutsdatum
 • 2013-06-10
Rese-ID
Resenär(er)
 • Namn Sophie
Eventuell medresenär
 • ingen
Resans ändamål

Mässa & föreläsning

Datum och ungefärlig tidpunkt, avresa från hem eller bostad, restid
 • 2013-06-10 07.00, 0 timmar restid
Datum och ungefärlig tidpunkt, från och med, till och med, tjänstgöring vid resemålet
 • 2013-06-10 10.00 - ?
Datum och ungefärlig tidpunkt, återkomst till hem eller bostad
 • 2013-06-10 17.00, 0 timmar restid
Resebeslutfattare

Budget

Kostnadsspann för resekostnader
 • 0 kr tåg, 0 kr taxi, 0 kr hotell
Uppskattning av traktamenten
 • 0 kr
Uppskattning av restidersättning
 • x timmar à y kr = z kr
Summa = kostnadsspann totalt
 • 0 kr
Kostnadsställe/Projekt
 • 4105 Wikipedia i utbildning

Transportmedel

Transportmedel
 • Tåg

Kombination med privat syfte, fr.o.m.-t.o.m.

 • avses inte

Reserapport

Kommentarer:

 • Reserapport lämnas inom fem dagar efter avslutad resa
 • Reserapport ska vara kortfattad. Den har tre syften:
  • Ge utomstående kortfattad information
  • Ge input till eventuell fortsättning av inledd verksamhet
  • Vara underlag för sakrevision av föreningen
 • Eventuell skriftlig information utöver reserapport lämnas i särskild ordning på föreningswiki alternativt styrelsewiki, om möjligt med länk i reserapporten


Rapporterad av, datum
 • ~~~~
avvikelser från beslutet ovan, anledning

(Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte)

 • ....
Utfall kostnader
 • totalt x kr

Rapport

 • ....
 • ....

Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär

 • ....
 • ....