Projekt 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>

3000 Frigöra innehåll

3100 Information om fria licenser

3102 Status: pågår Trycka NC-licens (broschyr) Ansvarig: Axel
Budget: 12.500 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-01-28
Medverkan av frivilliga: Översätter.
Övergripande mål:
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
3100 100% Delmål:
 • Få färdigt en broschyr vi kan dela ut.


Tidplan:
Budget:

Lön 2.500 kr
Tryck 10.000 kr

Slutrapport/utvärdering:
3103 Status: avslutat Vitbok 2.0 Ansvarig: Lennart
Budget: 7.500 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-01-28
Medverkan av frivilliga: Översätter och fixar tryck.
Övergripande mål:
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
3100 100% Delmål:
 • Få färdigt en broschyr vi kan dela ut.


Tidplan:
Budget:

Tryck 7.500 kr

Slutrapport/utvärdering:
3104 Status: pågår Trycka Kulturskatter till WMFI Ansvarig: John
Budget: 4.500 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-02-05
Medverkan av frivilliga: Översätter och trycker.
Övergripande mål:
Att få fart på GLAM-området i Finland.
3104 100% Delmål:
 • Trycka Kulturskatter på nätet på finska


Tidplan:
Budget:

4.500 kr

Slutrapport/utvärdering:
3105 Status: Pågår Presentationer 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 10.000 kr Finansiering: Egen budget (FDC) Beslut: 2013-09-05
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Presentera Wikimedia Sverige och våra samarbeten, specifikt CMS, för en internationell publik (Uppfyller I-1)
Delmål: Presentationer i Warzawa 11-12/10 och Oslo 26/11.


Tidplan:

Presentationer i oktober och november, resebokning och förberedelser en dag, en dag per konferens, en dag i Warzawa som volontär.

Budget:
Arbetstid
3 dagar
Resor
Arrangörerna täcker resa och logi.

Totalt: 10.000 kr

Slutrapport/utvärdering: {{{slutrapport}}}

3200 Påverka organisationer

3202 Status: avslutat Samarbete med föreningen psykisk hälsa Ansvarig: ArildV
Budget: 13 934 kr Finansiering: FDC 13 934 kr Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikipedianer deltar som resurser inom projekt medicin och psykologi och hjälper till på skrivstugor
Övergripande mål:
Projektets mål är att utöka wikipediagemenskapen genom att ta tillvara det överskott av frivilliga som Sfph har och därigenom förbättra och skapa nya Wikipediaartiklar inom området psykisk hälsa.
3200 70% Delmål:
 • Organisationer identifierats som är blivande samarbetspartners
5400 30% Delmål:
 • drygt 100 artiklar inom ämnesområdet skapats och granskats
 • definitioner av relevant begrepp har kontrollerats
 • relevant forskning har lagts till artiklarna


Tidplan:
 • Initiera Wikipedia och bilda ett team på Psykisk Hälsa (dec 2012-jan 2013)
 • Etablera Wikiskrivande som en arbetsprocess (feb - mars)
Budget:
 • Arbetstid: 6 dagar, 13 400 kr.
 • övrigt 534 kr.

total 13 934 kr.

Slutrapport/utvärdering: ?


3203 Status: Pågår Europeana Awareness 2013 Ansvarig: John
Budget: 421 200 Finansiering: Europeana 80 %, FDC 20 %, resterade medel 135 000 kr. Beslut: ???????
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Öka samarbetet mellan Wikimedia och Europeana.
3200 70 % (294 840 kr) Delmål:
 • Anordna minst sex GLAM-event som har en tydlig koppling till Europeana.
5300 10 % (42 120 kr) Delmål:
 • Anordna minst sex GLAM-event som har en tydlig koppling till Europeana.
6100 20 % (84 240 kr) Delmål:
 • Anordnandet av fototävlingen Wiki Loves Public Art i så många länder som möjligt.
Tidplan:
Budget:
 • Arbetstid: ?

??? total 421 200

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 31 december 2013


3204 Status: Pågår Öppen databas för offentlig konst Ansvarig: John
Budget: 425 200 Finansiering: Vinnova 375 200 kr, FDC 50 000 kr Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: ?
Övergripande mål:
Att sammanställa en databas över offentlig konst på allmän plats med speciell fokus på större verk i inom- eller utomhusmiljö med hög tillgänglighetsgrad för allmänheten.
3100 20% Delmål:
 • Ett tillgängligt och fritt API så att databasen kan användas av tredjepart
 • Fototävlingen Wiki Loves Public Art har kunnat använda material i databasen genom dess API.
 • Minst tre verktyg finns utvecklade eller modifierade och använder databasen som grund.
 • två andra databaser har berikats eller korsbefruktas av data från den öppna databasen med offentlig konst.
3200 60% Delmål:
 • Fem kommuner har lagt till material om offentlig konst i databasen.
 • Minst 25 kommuner och/eller landsting har bidragit med material som lagts till i databasen.
7100 10% Delmål:
 • En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
7200 10% Delmål:
 • Minst åtta stycken omnämnanden i tidningar, tidskrifter och/eller bloggar för att sprida kunskap om databasens existens.
 • En sammanställd rapport med lärdomar från kontakterna med kommunerna.
Tidplan:
 • Fas 1 - Bygga grunden 2013-01-03 - 2013-05-03 Skapa databas, första datat och API
 • Fas 2 - Fortsatt utveckling av databasen och vidare användning 2013-05-03 - 2013-12-20 Mer data
Budget:
 • Arbetstid: 355 200 kr.
 • övrigt 70 000 kr.

total 425 200 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 2013-12-20
3205 Status: ej startad Spread the sign Ansvarig: Axel
Budget: 10 000 kr Finansiering: FDC 10 000 kr Beslut: 2013-08-26
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer deltar i diskussion om hur uppladdning går till och hur filmerna implementeras i projekten
Övergripande mål:
Att göra teckenspråk mer tillgängligt för alla som behöver det.
3200 50% Delmål:
 • Hjälpa Spread the sign att licensiera materialet på rätt sätt.
6100 50% Delmål:
 • Minst ett omnämnande i traditionell media.


Tidplan:
Budget:

Arbetstid 10 000 kr

Slutrapport/utvärdering: 2013-12-20

3300 Praktiskt stöd

3302 Status: Pågår Arbetslivsmuseer 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 57 177 Finansiering: Egen budget (FDC) Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikipedianer deltar som lärare eller vid presentationer vid minst 5 tillfällen.
Övergripande mål: 70 personer deltar i workshopar
3300 40% (22 000kr) Delmål: 50% av workshopdeltagarna har lärt sig att ladda upp bilderna på Commons (strategi I-3).
3200 20% (11 000kr) Delmål: Wikipedia-redigering blir ett aktivt val för deltagarna att presentera kunskap och information (Strategi I-2).
5400 40% (22 000kr) Delmål: 10% av workshopdeltagarna gör mer än fem redigeringar i månaden i minst 6 månader efter den workshop de har deltagit i (strategi III-3).
Tidplan:
jan-feb
Informationsspridning, 3 dagar
mars
Museimässan, 2 dagar
maj
Museidagarna, 2 dagar
sep-nov
Workshops, 7 dagar
dec
Utvärdering, 3 dagar
Budget:
Arbetstid
17 dagar
Resor
14 000 kr

Totalt: 57 177 kr

Slutrapport/utvärdering: {{{slutrapport}}}


3303 Status: Pågår Vasamuseet Ansvarig: Axel
Budget: 25 000 Finansiering: Egen budget (FDC) Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikipedianer deltar med bildsökande och översättande.
Övergripande mål:
 • Aktiv och levande diskussion på Commons för hjälp med bildsökning
 • Utställningspersonalen deltar aktivt i diskussionerna
 • Utställningspersonalen ska lära sig hantera Wikimedia Commons och upphovsrätten runt fria licenser
3300 40% (10 000kr) Delmål: Att Vasamuseet ska ha fått information om vad en Wikipedian in Residence är och hur de skaffar en.
3100 10% (2 500kr) Delmål: Anställda ska ha fått utbildning i fria licenser.
3200 40% (10 000kr) Delmål: Att Vasamuseet använder fria bilder i utställningen och att touchboardlösningen blir fritt licensierad.
6100 10% (2 500kr) Delmål: Att Wikimedia Sverige omnämns i utställningen.
Tidplan:
jan
Portal på Commons, möte med curatorer
feb-dec
Samordning mellan curatorer och frivilliga
dec
Utställningen öppnar, utvärdering
Budget:
Arbetstid
10 dagar

total 25 000kr.

Slutrapport/utvärdering: följer i december


3304 Status: Pågår Batchuppladdningsmöte Ansvarig: André
Budget: 10.000 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-06-08
Medverkan av frivilliga: Deltar på workshop
Övergripande mål: Att inspirera och ge personer möjligheten att hjälpa till med batchuppladdningar
3304 100% Delmål:
 • 5 deltagare som deltar på workshop


Tidplan:
 • Möte i september
Budget:

5.000 kr lön
5.000 kr resebidrag

Slutrapport/utvärdering:

4000 Fri kunskap i utbildning

4100 Wikipedia i utbildning

Wikipedia i utbildning/SFI/Projektfakta

4103 Status: Pågår WikiSkills 2013 Ansvarig: Anna
Budget: 255 000 Finansiering: Ynternet 78%, FDC 22% Beslut: ???????
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
4100 100% (255 000kr) Delmål: saknas


Tidplan:
Budget:
 • Arbetstid: ?

??? total 255 000

Slutrapport/utvärdering: ???
4104 Status: pågår Skolforum 2013 Ansvarig: John
Budget: 30.000 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-01-08
Medverkan av frivilliga: Deltar på mässan.
Övergripande mål:
Att få kontakter med pedagoger och utbildningsinstitutioner.
4100 100% Delmål:
 • Att få kontakter med pedagoger och utbildningsinstitutioner.
 • Att få 5 pedagoger att aktivera sig på något Wikimediaprojekt under vårterminen 2014 & höstterminen 2014.
 • Att rekrytera 5 nya Wikipediambassadörer som är verksamma under vår- och hösttermin 2014.
 • Att få 2 nya pedagoger att komma minst en gång till en wikifika inom en månad från mässans slut.


Tidplan:
 • 2013-08-15 Projektstart
 • 2013-09-15 Planering till Skolforum klar
 • 2013-10-28 - 2013-10-30 Skolforum
 • 2013-11-30 Projektrapport klar
Budget:

30.000 kr

Slutrapport/utvärdering: Klar 2013-11-30


4105 Status: Pågår Wikipedia i utbildning 2013 Ansvarig: John
Budget: 200 000 Finansiering: FDC 200 000 Beslut: 2013-01-28 (delbeslut budget), 2013-09-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga utbildas till att kunna föreläsa.
Övergripande mål: Få pedagoger och stunder att använda Wikipedia i utbildningen.
4105 50% Delmål: Att 12 pedagoger ska ha inspirerat minst tre elever/studenter var att skriva eller på annat sätt bidra till Wikipedia.
4105 50% Delmål: Att 12 studenter/pedagoger/andra intresserade titulerar sig Wikipediambassadörer och i sin tur inspirerar tre nya personer att skriva eller på annat sätt bidra till, inom sin utbildning, på Wikipedia.


Tidplan:
Budget:

Totalt: 200 000 kr

Slutrapport/utvärdering: {{{slutrapport}}}
4106 Status: Pågår Wikimini 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 12 000 Finansiering: GR utbildning Beslut: 2013-10-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga hjälper till med översättning.
Övergripande mål: Få pedagoger och elever att använda Wikipedia i utbildningen.
4100 100% Delmål: Att få upp Wikimini på svenska så att det kan börja användas.


Tidplan:

Klart innan Mötesplats skola.

Budget:

Totalt: 12 000 kr

Slutrapport/utvärdering: I december


4200 Frigöra forskning

4202 Status: ej startat Open Access 2013 Ansvarig: Jan
Budget: 12 500 kr Finansiering: FDC 12 500 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Det övergripande målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.
4200 100% Delmål:
 • Ge Champions-kit till 20 Open Access förespråkare.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-12-31
Budget:
 • Arbetstid: 2 500 kr
 • Övrigt: 10 000 kr
Slutrapport/utvärdering: ?

5000 Stöd till gemenskapen

5100 Stöd till aktiva skribenter

5102 Status: pågår Teknikpool 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 23.330 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-01-08
Medverkan av frivilliga: Använder teknikpoolen.
Övergripande mål:
Stöd till gemenskapen.
5100 100% Delmål:
 • Teknikpoolen används vid 20 tillfällen av frivilliga, dvs. utanför anställda och funktionärer.


Tidplan:

Pågår året ut.

Budget:

23.330 kr

Slutrapport/utvärdering:
5103 Status: Pågår Referenslitteratur Ansvarig: Axel
Budget: 64 000 Finansiering: Chelha 2012 Beslut: ???????
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
5100 100% (64 000kr) Delmål: Totalt ska 100 artiklar ha källbelagts av bidragsgivare som har fått stöd med referenslitteratur.


Tidplan:
Budget:
 • Arbetstid: 7 dagar, 17400 kr.
 • litteratur 46 600kr.

total 64 000kr.

Slutrapport/utvärdering: följer i december


5104 Status: Avslutat Lättläst Wikipedia Ansvarig: Jan
Budget: 7 500 kr Finansiering: FDC 7 500 kr Beslut: 2013-03-05
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikipedianer har valt ut artiklarna och tar emot resultatet för användning.
Övergripande mål:
Hjälpa gemenskapen genom att få exempel på hur artiklar kan skrivas mer lättläst.
5100 100% Delmål:
 • Att få 10 artiklars ingresser omskrivna.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-06-30
Budget:
 • 7 500 kr
Slutrapport/utvärdering: ?
5105 Status: Pågår Minibidrag 2013 Ansvarig: Jan
Budget: 13 000 kr Finansiering: FDC 13 000 kr Beslut: 2013-05-13, Omfördelning av medel 2013-11-08
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer genomför projekten. Andra uppgifter
Övergripande mål:
Hjälpa gemenskapen.
5100 50% Delmål:
 • Att stödja 10 frivilliga 2013.
5300 50% Delmål:
 • Att stödja 10 frivilliga 2013.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-12-31
Budget:
 • 13 000 kr
Slutrapport/utvärdering: ?


5106 Status: Pågår Gemenskapens projekt 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 47 000 kr Finansiering: FDC 47 000 kr Beslut: 2013-06-08, Omfördelning av medel 2013-11-08
Medverkan av frivilliga: Hjälper till i bedömningen av projekten. Genomför projekten.
Övergripande mål:
Hjälpa gemenskapen.
5100 100% Delmål:
 • Att stödja 10 frivilliga 2013.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-12-31
Budget:
 • 47 000 kr
Slutrapport/utvärdering: ?


5107 Status: pågår Flygfoto 2013 Ansvarig: Jan
Budget: 46 000 kr Finansiering: FDC 46 000 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer genomför flygning, foto och uppladdning. Andra uppgifter
Övergripande mål:
Stödja gemenskapen.
5100 100% Delmål:
 • Målet är att 3-6 personer genomför flygfotokurs, och sedan en flygfototur och laddar upp bilder till Wikimedia Commons.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-12-31
Budget:
 • 46 000 kr
Slutrapport/utvärdering: ?

5200 Underrepresenterade grupper

5202 Status: Pågår Kvinnor på Wikipedia 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 444 000 kr Finansiering: Ungdomsstyrelsen 444 000 kr Beslut: 2012-12-11
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer deltar som stöd på skrivstugor. Fler uppgifter
Övergripande mål:
Att få fler kvinnor att bli aktiva på Wikipedia.
5200 100% Delmål: Mål mäts på andra grunder eftersom WMF inte genomför användarundersökningar nu.
 • Att användarundersökningen 2013 (som sker redan i september 2013) visar på en 5-procentig ökning av kvinnor från 2012.
 • Att användarundersökningen 2014 visar på en 15-procentig ökning av kvinnor från 2012.


Tidplan:
2013-08-01 Projektstart
2013-08-15 Skrivstugor startar och pågår med ca två i månaden
2013-08-28 Tea-house version 1 igång
2014-02-21 Utvärdering påbörjas
2014-05-31 Projektavslut med presentation av utvärdering
Budget:
Vad? 2013 2014 Total i ansökan Omfördelad total
Lön 258 000 kr 117 000 kr 375 000 kr 384 000 kr
Administration 600 kr 400 kr 1 000 kr 1 000 kr
Resor 22 500 kr 10 500 kr 33 000 kr 23 000 kr
Lokaler 4 000 kr 2 000 kr 6 000 kr 6 000 kr
Förtäring 10 000 kr 4 000 kr 14 000 kr 5 000 kr
Information 8 000 kr 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr
Revisionskostnader 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr
Per år 303 100 kr 140 900 kr 444 000 kr 444 000 kr
Totalt 444 000 kr 444 000 kr 444 000 kr
Slutrapport/utvärdering: 2014-08-31 Projektet förlängt till 2014-05-31, slutrapport senast tre månader efter avslutat projekt.


5300 Möten för aktiva skribenter

5302 Status: Pågår Frivilligutbildning Ansvarig: Axel
Budget: 20 000 Finansiering: FDC 20 000 Beslut: 2013-01-28
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Att lokalisera och utbilda frivilliga för att de ska kunna hjälpa föreningen i verksamheten över alla projekt.
5302 100% Delmål:
 • 50% av deltagarna medverkar som frivilliga i föreningen under 2013
 • 10 deltagare blir utbildade


Tidplan:

Möte 26 januari

Budget:
Arbetstid
4 dagar
Resor
5 000 kr
Övrigt
5 000 kr

Totalt: 20 000 kr

Slutrapport/utvärdering: {{{slutrapport}}}
5304 Status: Pågår Wikifikaturné 2013 Ansvarig: Axel
Budget: 13 100 Finansiering: FDC 13 100 Beslut: 2013-01-08
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är att intresset för möten mellan aktiva skribenter ökar.
5304 100% Delmål:
 • Att The Wikipedia Editor Satisfaction Index för Sverige ska ha ökat i användarundersökningen som genomförs hösten 2013 jämfört med den 2012.
 • Att arrangera 6 wikifikan på tre orter, utöver Stockholm och Göteborg.
 • Att det på dessa orter finns wikipedianer som engagerar sig i att ordna wikifikor.


Tidplan:

I snitt ett besök i månaden. Sista wikifikan ska vara genomförd innan användarundersökningen börjar.

Budget:
Arbetstid
7 500 kr
Resor
0 kr
Resebidrag + omkostnader
5 600 kr

Totalt: 13 100 kr

Slutrapport/utvärdering: {{{slutrapport}}}


5400 Ämnesexperter

5402 Status: pågår Fotomässan 2013 Ansvarig: John
Budget: 30 000 kr Finansiering: FDC 30 000 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer hjälper till i montern och med vissa förberedelser. Andra uppgifter
Övergripande mål: Det övergripande målet är att engagera nya fotografer till Wikimediaprojekten.
5400 100% Delmål:
 • Minst 10 personer skapar konto på Commons på plats.
 • Minst 10 nya medlemmar i föreningen.
 • Minst 50 personer anmäler att de vill ha mer information via e-post.


Tidplan:
 • Mässa 22-24 november
Budget:
 • Mässkostnader 25 000 kr

Arbetstid: 5 000 kr

Slutrapport/utvärdering: ?

6000 Läsardeltagande

6100 Utbilda allmänheten

6102 Status: Pågår Umepedia - förstudie Ansvarig: John
Budget: 23 414 kr Finansiering: Kulturskjutsen 20 014 kr
FDC 3 500 kr
Beslut: 2013-06-09
Medverkan av frivilliga: Hjälper till med kontakter
Övergripande mål:
Förbereda för Umepedia
6100 100% Delmål:
 • Hitta två andra samarbetspartners.
 • Utveckla konceptet
 • Identifiera finansiering


Tidplan:
 • Görs i juni.
Budget:
 • Arbetstid: 8 dagar, 20.014 kr.
 • Resa 3 500 kr.
Slutrapport/utvärdering: ?


6103 Status: Pågår Wiki Loves Monuments 2013 Ansvarig: André
Budget: 16.000 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-06-08, 2013-09-14
Medverkan av frivilliga: Letar och är jury, letar sponsorer, sköter kommunikation.
Övergripande mål:
Att fler i allmänheten ska känna till hur man kan bidra till Wikimedias projekt.
6100 100% Delmål:
 • 200 deltagare
 • 3000 uppladdade bilder


Tidplan:
 • Augusti marknadsföring och förberedelse
 • September tävling
 • Oktober juryarbete
 • November prisutdelning
Budget:

Arbetstid: 10.000 kr
Priser: 6.000 kr

Slutrapport/utvärdering: Projekt:Wiki_Loves_Monuments_2013#Projektutvärdering


6104 Status: ej startat CC-licensinformation 2013 Ansvarig: Jan
Budget: 12 000 kr Finansiering: FDC 12 000 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Det övergripande målet är att göra fria licenser mer kända.
6100 60% Delmål:
 • Dela ut broschyren till 1000 personer.
3100 40% Delmål:
 • Trycka upp en Creative Commons broschyr.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-12-31
Budget:
 • 12 000 kr
Slutrapport/utvärdering: ?

6200 Användbarhet

6202 Status: Avslutad Översättningssprint 2013 Ansvarig: John
Budget: 2.500 kr Finansiering: FDC Beslut: 2013-06-08
Medverkan av frivilliga: Hjälper till i sprintet.
Övergripande mål:
Att få mer översättningar till svenska MediaWiki.
6200 100% Delmål:
 • Få kategorin "Extensions used by Wikimedia" i Translatewiki att gå från 86% till 91% översatta (400 meddelanden)


Tidplan:

Oktober.

Budget:

Lön 2.500 kr

Slutrapport/utvärdering:


6300 Feedback från läsare

7000 Information om fri kunskap

7100 Råd till politiker och myndigheter

7200 Påverka politiker

7202 Status: pågår Fri offentlig information broschyr Ansvarig: Jan
Budget: 9 902 kr Finansiering: Crowdsourcat Beslut: 2013-05-31
Medverkan av frivilliga: Skriver och layotuar broschyren
Övergripande mål:
Få upp frågan om att material finansierat med offentliga medel ska vara fritt tillgänglig.
7200 100% Delmål: Skicka broschyr till alla Riksdagsledamöter


Tidplan:
Budget:

9902 kr

Slutrapport/utvärdering: ?
7203 Status: pågår Upphovsrättsutredning 2013 Ansvarig: Jan
Budget: 50 000 kr Finansiering: FDC 50 000 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Det övergripande målet är att göra fria licenser mer kända.
7200 100% Delmål:
 • Få ett utlåtande på §24 URL.


Tidplan:
 • Klart senast 2013-12-31
Budget:
 • Arbetstid: 10 000 kr
 • Övrigt: 40 000 kr
Slutrapport/utvärdering: ?


7204 Status: pågår FSCONS 2013 Ansvarig: Lennart
Budget: 20 000 kr Finansiering: FDC 20 000 kr Beslut: 2013-09-14
Medverkan av frivilliga: Frivilliga wikimedianer hjälper till i montern och med vissa förberedelser. Andra uppgifter
Övergripande mål: Det övergripande målet är att hålla kontakt med likasinnande organisationer.
7200 70% Delmål:
 • Skapa kontaktlista
5400 30% Delmål:
 • 10 wikimedianer deltar på FSCONS.


Tidplan:
 • Mässa 22-24 november
Budget:
 • Mässkostnader 10 000 kr

Arbetstid: 10 000 kr

Slutrapport/utvärdering: ?

7300 Påverka institutioner

7302 Status: Pågår Påverka utbildningsinstitutioner Ansvarig: John
Budget: 10 000 kr Finansiering: FDC 10 000 kr Beslut: 2013-06-08
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Att underhålla kontakter så att institutionerna fortsatt vill samarbeta med oss.
7300 100% Delmål:


Tidplan:

Pågår året ut.

Budget:

Lön 10 000 kr

Slutrapport/utvärdering: Detta utvärderas juli 2014 då vi kan se vad underhållandet av dessa har lett till under vår 2014.

Ansökningar

Projektidé förberedas

? Status: Ansökning skrivs Fri offentlig information Ansvarig: ArildV
Budget: 99 000 kr Finansiering: ? 99 000 kr Beslut:
Medverkan av frivilliga: Medverkar i Almedalen.
Övergripande mål:
Få upp frågan om att material finansierat med offentliga medel ska vara fritt tillgänglig.
7200 100% Delmål:
 • Två publicerade debattartiklar
 • Ytterligare två omnämnande i traditionell media
 • Informationsmaterialet personligen överlämnat till 100 beslutsfattare


Tidplan:
 • 2013-06-01 Projektstart
 • 2013-06-15 Innehåll till informationsmaterial framtaget
 • 2013-06-15 Planering Almedalen klar
 • 2013-06-25 Informationsmaterial tryckt
 • 2013-06-30 Debattartikel 1 skriven
 • 2013-07-01 - 2013-07-07 Genomförande Almedalen
 • 2013-07-22 Debattartikel 2 skriven
 • 2013-08-07 - 2013-08-11 Eventuell presentation på Wikimania
 • 2013-08-30 Utvärdering klar
Budget:
 • Arbetstid: 20 dagar, 50 000 kr.
 • övrigt 49 000 kr.

total 99 000 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 30 augusti 2013


Projektförslag beslutat

 • inväntar inlämning

Ansökan inlämnat

 • inväntar besked
? Status: Avvaktar ansökan QRpedia-stad Ansvarig: Ainali
Budget: 185 000 Finansiering: Riksbyggen 185 000 kr Beslut: Per capsulam (villkorat på beviljat bidrag)
Medverkan av frivilliga: Hjälper till med urval av artiklar och som skribenter genom att delta i tävlingen.
Övergripande mål:
Målet att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
6100 100% Delmål:
 • Att sätta upp 100 QR-koder.
 • Att projektet blir bevakat i traditionell media.


Tidplan:
 • 2013-06-01 Projektstart
 • 2013-09-01 Identifiering av relevanta artikelämnen klart
 • 2013-10-01 Tillverkning av skyltar klart
 • 2013-10-01 Tävlingsstart
 • 2013-11-01 Uppsättning av skyltar klart
 • 2013-12-01 Projektrapport klar
Budget:
 • Arbetstid: 50 dagar, 125 000 kr.
 • övrigt 60 000 kr.

total 185 000 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 1 december 2013
? Status: Ansökning skrivs Fri offentlig forskning Ansvarig: ArildV
Budget: 99 000 kr Finansiering: ? 99 000 kr Beslut: 2012-12-11 (villkorat extern finansiering)
Medverkan av frivilliga: Medverkar i Almedalen.
Övergripande mål:
Få upp frågan om att forskning med offentliga medel ska vara fritt tillgänglig.
4200 100% Delmål:
 • Två publicerade debattartiklar
 • Ytterligare två omnämnande i traditionell media
 • Informationsmaterialet personligen överlämnat till 100 beslutsfattare


Tidplan:
 • 2013-06-01 Projektstart
 • 2013-06-15 Innehåll till informationsmaterial framtaget
 • 2013-06-15 Planering Almedalen klar
 • 2013-06-25 Informationsmaterial tryckt
 • 2013-06-30 Debattartikel 1 skriven
 • 2013-07-01 - 2013-07-07 Genomförande Almedalen
 • 2013-07-22 Debattartikel 2 skriven
 • 2013-08-07 - 2013-08-11 Eventuell presentation på Wikimania
 • 2013-08-30 Utvärdering klar
Budget:
 • Arbetstid: 20 dagar, 50 000 kr.
 • övrigt 49 000 kr.

total 99 000 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 30 augusti 2013

Ansökan avslag

? Status: Avvaktar ansökan Riksdagsfoto Ansvarig: Ainali
Budget: 190 000 Finansiering: Jacob Wallenbergs stiftelse 150 000 kr, FDC 40 000 kr Beslut: 2013-01-08 (villkorat på beviljat bidrag)
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Tala med politiker om varför fria licenser behövs.
3100 50% Delmål:
 • Att samtliga riksdagsledamöter ska ha en professionell bild på Wikipedia.
 • Att ha lämnat information till samtliga ledamöter om fria licenser.
7200 25% Delmål:
 • Att ha lämnat information till samtliga ledamöter om fria licenser.
7100 25% Delmål:
 • Att ha haft personliga samtal med 35 av ledamöterna.
Tidplan:
 • 1 - 15 mars Boka upp tid och plats
 • 1 - 30 mars Göra informationsmaterial
 • 1 - 30 mars Införskaffa teknisk utrustning
 • 1 - 15 april tryckning av informationsmaterial
 • 15 - 30 april Fotografera på plats
 • 1 - 5 maj Ladda upp bilder
 • 1 - 15 maj Dokumentera erfarenheter
Budget:
 • Arbetstid: 40 dagar, 100 000 kr.
 • övrigt 90 000 kr.

total 190 000 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 15 maj 2013


? Status: Ansökan inlämnad Umepedia Ansvarig: Ainali
Budget: 617 700 Finansiering: Vinnova 494 160 kr, FDC 123 540 kr Beslut: 2013-01-28 (villkorat på beviljat bidrag)
Medverkan av frivilliga: Medverkar på workshops och skrivstugor, i urval av artiklar och som skribenter.
Övergripande mål:
Involvera nya målgrupper och göra Wikipedia mer känt och accepterat.
5200 30% Delmål:
 • Genomföra minst tre skrivstugor med deltagare från underrepresenterade grupper
 • Artiklar på minst tre olika språk ska skapas
 • QR-skyltarna ska ha tillhörande artiklar på minst två språk
5400 30% Delmål:
 • Genomföra minst tre skrivstugor med deltagare som är ämnesexperter
 • 100 QR-skyltar ska sättas upp
6100 20% Delmål:
 • Projektet skall ha uppmärksammats minst fem gånger i svensk media
 • Projektet skall ha uppmärksammats minst en gång i internationell media
4100 20% Delmål:
 • Genomföra minst sex skrivstugor totalt
 • Genomföra minst sex workshops
Tidplan:
 • Den tekniska planeringen och val av QR-skyltar sker 1 juni-31 juli
 • Identifiering av ytterligare partners 1-31 augusti
 • Informationsmaterial 1-30 september
 • Planering av event med Umeå universitet samt Umeå kommun och eventuella andra partners 1-30 september
 • Workshop 1-6 äger rum 1-30 oktober
 • Skrivstuga 1-6 äger rum 1-30 november
 • Produktion av QR-skyltar 1-31 december
 • Uppsättning av QR-skyltar 1-31 januari
 • Erfarenheterna från projektet sammanställs 1-31 januari
Budget:
 • Arbetstid: 175 dagar, 437 500 kr.
 • övrigt 180 200 kr.

total 617 700 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 31 januari 2014


? Status: planering Wikibussen - förstudie Ansvarig: Ainali
Budget: 99 000 kr Finansiering: Kulturbryggan 99 000 kr Beslut: Ej beslutat
Medverkan av frivilliga: Medverkar i skrivstugor och på torgmöten.
Övergripande mål:
Ökad medvetenhet om Wikimedia Sveriges arbete och bättre nationell kännedom om Wikimedias olika projekt.
6100 100% Delmål:
 • Genomföra två skrivstugor med minst tio nya skribenter
 • Initiera 50 samtal
 • Kontakter med 3 nya institutioner


Tidplan:
 • Planering 15 juni-27 augusti
 • Busstur 27-31 augusti
 • Erfarenheterna från projektet sammanställs 1-31 september
Budget:
 • Arbetstid: 26 dagar, 65 000 kr.
 • övrigt 34 000 kr.

total 99 000 kr.

Slutrapport/utvärdering: Planerad till 31 september 2013

Ansökan beviljat

 • inväntar styrelsebeslut

Projekt beslutat

 • inväntar uppsättning i civiCRM